Politisk laboratorium den 15. september 2015 - vindmøller tæt på kysten

Gruppen for Havvindmøller foreslår:

  1. ”12 km afstand fra kysten er minimum”

  2. ”Havdyr skal også vurderes i VVM rapporter, vibrationer mm”

  3. ”Energizoner etableres i udvalgte områder, og fx langs motorveje”

  4. ”Spar på energien – så mindskes behovet” Slogan: 6 grønne pædagoger x antal slukket pære

Debatten:

  1. Såfremt det vurderes at havvindmøllernes lydbølger ikke er til gene og stress for havlivet (fisk og Sæler), må der gerne opstilles havvindmøller i en afstand af 12 km væk fra kysten. Men det er uforholdsmæssigt økonomisk rentabelt.
  2. Sæt gang i landmøller; etabler dem langs motorvejene ved de strækninger hvor der er vindmæssige forhold til det, således man placerer støj forurening far møller og motorvej i samme områder. Der bør laves energiberegninger på de forskellige møller, så almindelige forbrugere lettere kan forstå hvad kost‐benefit på den enkelte mølle er. Efter hvor mange år er den afskrevet.
    I beregningerne kan man tage forbehold, for teknologiens hurtige udvikling, således at selvom der ikke er økonomi til at udvikle det nu, behøver ikke at være en forhindring, da teknologien kan se helt anderledes ud om 3 år.
    Motivations faktor for at spare på energien: Hvad kan du få ud af det? Eks: 6 grønne pædagoger for X antal slukkede pærer