Politisk laboratorium den 15. september 2015 - Kystnærhedszonen

  1. ”Gummistøvlevandring med lokale interesser (Afprøvning) Modificerer 3 km grænsen

  2. ”Landbyudviklingsråd. Udvikling og sammenhold i udkant og vandkant. Udviklingskonsulent faciliterer lokal samtale.”

Debatten

  1. (På baggrund af at politiske modstandere primært bor i landdistrikter. Hvordan imødekommer vi dem?) Starte en Gummistøvlevandring for folk med lokale interesser, som forsøg. For at vurdere sager som ikke kan besluttes ved et skrivebord, vandrer Gummistøvle komiteen ud i det pågældende landskab ved 3 km zonen, for at kan modificere den lokalt. I dialog med gummistøvlekomiteen for at overveje om det pågældende landskab er bevaringsværdigt eller der er muligt at etablere noget. (Halsnæs har et begreb ”Kaffe med udsigt” vandringer hvor borgerne vurderer naturområderne om hvad de kan bruges til.)
  2. (Inddragelse af borgerne inden man laver kommuneplanen. Kommunale lovgivning burde give tilladelse til mindre samfund kan varetage noget indflydelse.) Landsbyudviklingsråd. Folk tager lettere stilling når folk bor der og har noget med det at gøre. Start med at vurdere i samarbejde med landsbyboerne, hvilken udvikling der er væsentlig. (eks. opkøb billige nedlagte rønner) For ikke at starte bredt, over det hele, men fokusere pengene på det væsentligste først.