Politisk laboratorium den 15. september 2015 - Biodiversitet

  1. ”Trivsel og værdier”

  2. ”Naturzoner i Planloven, baseret på Nationalparker. Større biodiversitet i Nationalparker”

  3. ”Biodiversitet i byer og industri”

  4. ”Revision af det økonomiske regnskab, og ræsonnement, af naturforvaltning m.v.”

Debatten:

  1. Natur i byen Integrer biodiversitet i byerne. Indtænke biodiversitet i planloven. Eks hvor byer laver honning. Taghaver, baggårdshaver, tag‐regnvandsopsamling til toiletskyl etc. Biodiversitet er til fordel for børns indlæring og trivsel.
  2. Naturzone skal ind i planloven. Starte med at putte større biodiversitet ind i de eksisterende nationalparker, som på nuværende tidspunkt er omfattet af plantage drift.
  3. Revurdere det økonomiske grundlag for eksisterende økologiske skovbrug, naturzoner, dyreparker (ikke zoo) Brug ressourcer på at indføre elementer som selv skaber en ny biodiversitet.