Politisk innovation vs. kold jura

Jeg har luftet nogle politiske forslag herinde og lokalt, for at blive klogere og få lidt input. Det er også tildels lykkedes. Jeg har også selv prøvet at undersøge hvordan man konkret kunne udføre disse tiltag, og jeg må indrømme at det pludselig bliver meget teknisk, og nærmest kræver et jura-studie, for at være sikker på at man har været hele lovgivningen omkring. Alt for meget kommunalpolitik er jo styret af national politik.

Jeg er bange for at det kan blive et handicap i alle de kommuner, hvor vi ikke har folkevalgte (eller frivillige med den nødvendige viden), at vi ikke er skarpe nok i forslagene, fordi vi ikke er inde i varmen og ved hvad der kan lade sig gøre og hvordan. Det må uundgåeligt være nemmere for et byrådsmedlem at holde styr på, hvor information findes og hvad der skal tages højde for, end for en kandidat eller lokalkreds uden for byrådet, der skal finde al information online.

Er der en måde at spinne vores forslag på, så det ligesom er tilladt at de ikke er færdigudviklede, eller er det overhovedet nødvendigt at færdigudvikle dem?

Jeg er lidt bekymret, fordi jeg synes at det er vores force, at vi bringer ideerne til bordet. Men når der er så svært at bringe kvalificerede ideer til bordet, kan det nemt pilles fra hinanden i en valgkamp.

Hvad synes I?

Ja vi er et lille parti og medlemmerne har forskellige interesser. Jeg synes tit at dialog falder flad når det handler om at lave og udvikle konkret politisk politik (man skal også have eksperter ind over). En måde er at bruge zoom med arbejdsgrupper der skal lave konkrete forslag inden for et specifik emne. Ulempen er at det ikke vil blive lavet specielt til hver enkelte kommune. En måde at gå uden om det problem er at lave forslag der dækker hele hele landet. Eksempel en samlet plan for mere sammenhængene skov i Danmark.

Jeg tænker det primære i forhold til kandidater der stiller op til byråd er at man kommunikerer ærligt og hvis man har forslag som “blot” er vurderinger fra en lægmand, så er det en god ide at få det med i kommunikationen.
Min umiddelbare fornemmelse er at det kan potentielle vælgere godt forstå og vil det vil der blive sat pris på, jeg tror der er ganske mange der er trætte af “professionaliseringen” af politik. Det varierer selvfølgelig nok for område til område og hvor vidt det er en bykommune eller en landkommmune man er i, herude på Djursland er min fornemmelse at folk generelt foretrækker at kommunikationen ikke bliver for “højtragende”.

1 Like

Kære, kære jens!

Du er et sandt overflødighedshorn af praktisk realistiske omsætnings-/borgervenlige fremtidsforslag - du er lidt foran - men mon ikke at flere og flere mennesker kommer til at forstå fremtidsbeatet? Jeg tror på dine forslag og jeg tror på dig - bliv ved, Jens - jeg er sikker på, at du inspirerer mange potentielle kandidater i det ganske DK.

Kærlig hilsen
Gunhild :palm_tree: :sparkler: :sunny: :heart_eyes: