Politisk innovation vs. kold jura

Jeg har luftet nogle politiske forslag herinde og lokalt, for at blive klogere og få lidt input. Det er også tildels lykkedes. Jeg har også selv prøvet at undersøge hvordan man konkret kunne udføre disse tiltag, og jeg må indrømme at det pludselig bliver meget teknisk, og nærmest kræver et jura-studie, for at være sikker på at man har været hele lovgivningen omkring. Alt for meget kommunalpolitik er jo styret af national politik.

Jeg er bange for at det kan blive et handicap i alle de kommuner, hvor vi ikke har folkevalgte (eller frivillige med den nødvendige viden), at vi ikke er skarpe nok i forslagene, fordi vi ikke er inde i varmen og ved hvad der kan lade sig gøre og hvordan. Det må uundgåeligt være nemmere for et byrådsmedlem at holde styr på, hvor information findes og hvad der skal tages højde for, end for en kandidat eller lokalkreds uden for byrådet, der skal finde al information online.

Er der en måde at spinne vores forslag på, så det ligesom er tilladt at de ikke er færdigudviklede, eller er det overhovedet nødvendigt at færdigudvikle dem?

Jeg er lidt bekymret, fordi jeg synes at det er vores force, at vi bringer ideerne til bordet. Men når der er så svært at bringe kvalificerede ideer til bordet, kan det nemt pilles fra hinanden i en valgkamp.

Hvad synes I?