“Politisk Forum” med både bredde og højde

Politisk Forum behandler forslag fra de Politiske Laboratorier til ændringer i partiprogrammet. Vi fortæller om arbejdet med at skabe en ny struktur for Politisk Forums behandling af politikforslag og tager imod input og idéer som vi vil tage med i planlægningen af det kommende møde (d. 31/1)

Konstruktionen med POLA-er og Politisk Forum er interessant og nyskabende, men diskuterer Politisk Forum også, hvad der sker med jeres vedtagne forslag? For mig at se er der forskel på det sundhedsprogram Politisk Forum vedtog i marts 2015 og det, der står i partiprogrammet. Måske fornuftige ændringer, men hvem foretager disse efterfølgende justeringer? og med hvilken ret? mangler der ikke noget i vedtægterne her? Og noget åbenhed om den proces?