Politisk afsæt for KV17 på åbent bestyrelsesmøde 20.03

Kære Alternativister

Kom og hør om vores samarbejde med omegnskommunerne
Vi har udviklet et fundament som inspiration til at udvikle fælles og lokal politik på.
Vi skal også tale om en ny organisering og vores opstillingsmøde vedr. kandidater på generalforsamlingen.

Vel mødt
Mogens / forperson

20.03.17.pdf (65.2 KB)