Politikerglæde

I “VILLABYERNE” 14.10.2017 DEBAT: Politikerglæde
OVE LUND, DAMTOFTE SØNDRE STRÆDE 6, CHARLOTTENLUND. KANDIDAT TIL KV17 FOR ALTERNATIVET
Den 21. november skal alle danskere til valgurnerne. Denne gang til kommunalvalg. I den anledning er der grund til at hejse flaget for alle de mennesker, der i Gentofte og landets øvrige kommuner påtager sig det store arbejde og ansvar, det er at varetage borgernes lokale interesser og forsøge at nå nogle løsninger, som vi kan affinde os med.

Naturligvis ikke uden sværdslag, ikke uden protester, ikke uden læserbreve og offentlig debat, som det sig hør og bør i et demokrati.

Netop derfor er der grund til at hylde vores politikere for at demonstrere mod, når de tør stå for noget, som nogle bliver meget vrede over. For at være bevidste om, at den magt vælgerne har givet dem, skal administreres med den ydmyghed, der følger af at være borgernes tjenere og den indlevelsesevne, der gør det muligt for dem at sætte sig i andres sted og sætte sig ud over sig selv til fordel for det fælles bedste. Man kan sikkert også nævne mange andre kvaliteter, men lad det være nok her.

Jeg synes derfor, at vi skal udskifte skældsordet politikerlede med anerkendelsesordet politikerglæde. Selvfølgelig har vi forskellige holdninger og overbevisninger om dette og hint: skolepolitikken, flygtninge, kultur, skatter, omsorgen for de svage i vores kommune, osv. Det gode er, at vi kan have tillid til vores politikere, selv om det ikke er alle beslutninger, der ‘går vores vej’. Politikerne gør, hvad vælgerne har givet dem mandat til så godt de kan, men heldigvis altid ukorrupt og med en overbevisning om, at netop det de gør, er det rigtige – set fra deres synspunkt.

Så lad os glæde os over at leve i et demokrati, som giver os alle mulighed for at give vores besyv med – og lad os respektere de mennesker, der prøver at føre netop det, vi hver især synes ud i livet.

1 Synes om