Pola om ÅND


(Niels-Simon Larsen) #1

Jeg foreslår, at vi samler os i en polagruppe og evt. opfølgningsgr. Selv er jeg ikke godkendt, men det er der måske andre af jer, der er. Ydermere skal vi være tre eller flere forslagsstillere.
Der er flere årsager til at lave en gruppe:

  1. Alternativet skal en dag stille med en kirkepolitisk ordfører, og så skal vi være afklaret omkring emnet.
  2. Mange alternativister arbejder personligt med spiritualitet og meditation.
  3. Mange er sikkert ateister.
  4. Få er nok traditionelle kristne som DF’erne er det.
  5. Partiet skal have en mening om forholdet mellem stat og kirke.
  6. Kan vi genskabe respekt om det gamle begreb, ÅND? Ateister er jo også i besiddelse af ånd. Desuden er der vel et par katolikker og nogle muslimer, og hvad forener os i den mindste fællesnævner?

Dette bare for at nævne nogle områder, vi kunne tage fat på. Grundloven ligger og lurer i baggrunden med sin begunstigelse af den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Der er nok at tage fat på.


(Inger Colding Wolf) #2

Jeg kan se, at dit sidste indlæg er fra 9. marts. Må jeg spørge, om I har været samlet i en “pola-gruppe”, som du den gang, 9. marts, opfordrede til, og hvis ja, er I nået frem til noget?
Vh Inger - ny i Alternativet


(Niels-Simon Larsen) #3

Kære Inger.
Vi har holdt to møder om stat og religion med ca. 15 deltagere i hver. Derfra fuld enighed om, at Aternativet burde involvere sig i området og ikke, som nogle få har argumenteret for på facebook, gå uden om emnet. Indlæggene på møderne har mest gået på oplysning om, hvad emnerne egentlig går ud på fx grundlovsændring i sidste ende. Dvs. inden vi træffer beslutning om noget som helst, skal vi være godt inde i problematikken. D.4 juni holder arrangørerne et lille opsamlingsmøde og kommer nok med et referat af møderne. Om gruppens fortsatte virke er der ikke besluttet noget endnu. Derfor kan jeg ikke rigtigt tilbyde noget, men selv kunne jeg godt tænke mig at fortsætte. I øvrigt er jeg tit inde i huset, Kattesundet 12. Ring evt. til mig 51529174. Vh. Niels-Simon


(Inger Colding Wolf) #4

Kære Niels Simon

Tak for din status på jeres arbejde. Det var interessant at læse.
Skulle der komme et referat, vil jeg gerne læse det også.

Jeg er ved at finde rundt i alle politik-områderne og har ikke endnu besluttet mig til, hvor jeg vil lægge min energi. Jeg interesserer mig meget for, at vi får et bæredygtigt miljø, men jeg er også optaget af det Løgstrup kalder “tilværelsesforståelse”, så det kunne også være emnet "Kirke og Stat/Religion, jeg vagte som mit fokusområde.

Jeg 65 år og pensioneret folkeskolelærer med dansk og religion som linjefag.

Jeg tilhører folkekirken. For mig er det evangeliske/Jesu budskab om næstekærlighed enestående. Derimod vil jeg gerne være åben for kritik af den måde, vi har institutionaliseret kristendommen på. For mig er det to forskellige ting. Apropos Søren Kierkegaard, som opfattede sig selv som kristen, men som blev kendt og frygtet for sin sønderlemmende kritik af tidens kirkevæsen og borgerliggjorte kristendom.

Begrebet “ånd” er svært at få hold i. Et konkret udtryk for ånd er for mig højskolerne, hvor vi “hele Danmark” kan komme med det eneste formål at mødes og snakke om alt, hvad der rører sig i samfundet såvel som i én selv. Det var godt Grundtvig fik den idé, synes jeg.

Til slut: Tak for dit telefonnummer. Det vil jeg lige huske!

Venlig hilsen Inger


(Svend Ejler Kristiansen) #5

Kære Niels Simon,

Tak for initiativet til dette emne, som jeg finder yderst interessant og relevant, og jeg er spændt på at høre nærmere om, hvad I er kommet frem til på det seneste møde. Jeg finder at emnet er relevant; især da mangfoldighed og pragmatik er de værdier, som har fået mig til at melde mig ind i Alternativet for ganske nylig. Med begrebet ÅND forstår jeg umiddelbart den del af altet/universet, der hæver sig udover det rent fysiske, hvilket for os mennesker betyder, hvad der er udover vores legeme. Forstår jeg det ret hvis det i den her sammenhæng skal forstås som samfundets håndtering af dette? Jeg valgte i 1997 at melde mig ud af folkekirken til fordel for asatro, men er i dag wiccansk præst. Jeg har intet imod andre religioner, så længe tilhængerne er der af fri vilje. Således tilslutter jeg mig som udgangspunkt den holdning, at samfundet ikke bør give en bestemt religion fortrinsret, men derimod bane muligheden for at alle har mulighed for at praktisere den åndelige eller filosofiske vej, som den enkelte finder rigtigst. Jeg glæder mig til at høre nærmere.

Med Venlig Hilsen,
Sveiler


(Ole Husgaard) #6

Et interessant emne, som jeg ikke umiddelbart opfatter som politisk. Hvad vi tror på er meget individuelt, og derfor meget svært at blive enige om.

Umiddelbart tror jeg det ville være klogt af alternativet at holde sig ude af dette politikområde. Men vores grundholdninger, især rummelighed og tolerance, bør naturligvis også her træde frem. Alle trosretninger bør efter min mening behandles lige af staten.

Selv svarer min tro mest til den missionerende kopimistkirke, som er godkendt som religion i Sverige. Men ellers er jeg nok mest kulturkristen, og ligesom Inger finder jeg Jesus’ budskab om næstekærlighed enestående og noget vi kan lære af.


(Morten Musicus Pedersen) #7

Spændende emne, der kræver kattepoter at gå ind i - det har været et tabubelagt område, og det er yderligere kompiceret ved andre religioners ankomst til Danmark.
Hvad kattepoter angår håber jeg vi undgår flere bemærkninger som i oplægget ovenfor “Få er nok traditionelle kristne som DF’erne er det.”'
Jeg vil meget håbe emnet spaltes i 2: Et omkring statens medvirken i kirkens liv, indhold og administration og et omkring det personlige livssyn og definitionerne på Ånd og religiøsitet/spiritualitet.
Det vil måske medvirke til en vitalisering af kriken hvis den adskilles fra staten, men jeg anerkender og værdsætter personligt den store og for mig at se positive virkning kristendommen har haft på vores samfund i de sidste par århundreder. Derfor ikke sagt der ikke har været flere negative aspekter. Hvad definition af Ånd angår samt al anden trang til definition af forskellige religiøse anskuelser skal vi bare fuldstændigt holde os væk og lade folk finde ud af det selv. Dog vil jeg støtte forslaget om at lave en national imam-certificering. Er der noget om den POLA om emnet, som fik mig til at læse dene tråd? ;o)


(Michael Zittergong Bonnesen) #8

Ateisme betyder ikke, at man ikke interesserer for det, der ikke kan måle og vejes - samtidig med at man interesserer sig for det, der kan måles og vejes og mærkes af sanserne :wink:

Umiddelbart mener jeg ikke at nogen enkelt retning indenfor det vi kalder “religion” kan have særstatus indenfor det vi kalder “staten” og alt hvad den relaterer sig til i fht national identitet. For hvordan skulle den kunne det? (ikke retorisk, men åbent spørgsmål; samtænkning er godt)

Religiøsitet som grundbegreb rummer menneskers opfattelse af (al)verdens kvaliteter i forhold til etik,moral, sammenhæng og gudsbegreb(er). En meget interessant del af det at være mennesker. I den forstand inkluderes alle mennesker inklusive ateister, så vidt jeg kan se det.

Jeg kunne godt tænke mig at deltage i en POLA om dette :smile:


(Niels-Simon Larsen) #9

Fint, at der stadig er liv i den gamle tråd.
Som I måske har bemærket, er meningerne i Alternativet meget delte om, hvorvidt dette område er noget et parti skal beskæftige sig med. Mit udgangspunkt er, at hvis vi ikke er godt inde i sagerne og har lært at føre en fornuftig og ikke alt for følelsesladet debat, sker der ulykker. Lige pludselig er der nogen (se dagens debat på facebook), der erklærer Danmark som et kristent land. Det er DF, der får vredet armen om på Venstre. Hvad skal vi så sige til det? Tja, vi kan holde mund, men vi kan også bruge det som en anledning til at afklare vores egen holdning både som parti og som medlemmer.
På de nyligt afholdte polaer, var der bred enighed om, at vi ikke skal holde mund. Det ser jeg som et vigtigt skridt. Ydermere kan vi selvfølgelig ikke, når flertallet (efter min mening) er involverede i det, der går under begrebet spiritualitet. Alternativet består, hvad der ikke kan undre nogen, af alternativt tænkende mennesker. Vi finder selv nye veje. Vi sidder ikke på den flade og venter på en åbenbaring fra nogen, der mener sig nærmere et eller andet kraftcenter end andre. De vertikale ordres tid er forbi. Nu tager vi besværet med de horisontale meddelelser. Dem er der mange af, og nogle er bestemt bedre end andre, men hvilke?
I den aktuelle udgave af magasinet, Prana. (ligger i Kattesundet), siger Uffe, at ‘mindfulness, yoga og medicinsk cannabisolie’ skal have en plads i sundhedssektoren. Rasmus Lundquist har udtalt sig om sit forhold til religion. Jeg ser det som oplæg til samtale.
Nu har jeg kaldt tråden, ånd. Jeg ved ikke, hvad ånd er, og hvad er spiritualitet? Vi bliver nødt til at bruge de ord, vi har at gøre godt med, men vi ved, at der er noget ud over ordene. Vi bliver også nødt til at holde vores indre liv afskilt fra det politiske. Alternativet skal fremstå klarere og klarere for befolkningen, og det kan det kun, hvis den enkelte gør sig tingene klart. Fortsat god debat!


(Tim Kofoed) #10

Kan vi få igangsat en statistisk undersøgelse, som spørger til danskernes spiritualitet?
Det kunne være rart faktisk at vide hvor mange procent der identificerer sig selv som kristne, muslimer, jøder, agnostikere, osv.

Når vi får de resultater ville jeg foretrække hvis vi opdaterer den officielle beskrivelse, så Danmark ikke længere er et “kristent land”, hvis det faktisk ikke er det længere.

EDIT: Nå. Denne tråd var åbentbart 2 år gammel. Jeg søgte efter emnet, fordi jeg ikke ville oprette et nyt indlæg hvis der allerede fandtes et, og den seneste dato sagde “jul '15”, så jeg troede den var fra 2 uger siden…


(randi) #11

Det indre og det ydre liv er to sider af samme sag og kan således ikke holdes adskilte. Det indre liv er forudsætningen for det ydre liv. Hvad der selvfølgelig er vigtigt at holde fast i er personlig tanke-tros og ytringsfrihed.