PLANKLAGENÆVNET STOPPER UDVIDELSEN AF LUNDBECK!

Følgende afgørelse er i dag blevet offentliggjort: ”Odsherred Kommune har den 31. oktober 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr. 2017-02, Udvidelse af H. Lundbeck A/S, med tilhørende miljørapport. Planklagenævnet har modtaget klager over begge afgørelser. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljøvurderingen. Planklagenævnet ophæver imidlertid lokalplanen. Det betyder, at lokalplanen ikke længere gælder”.


Importeret fra: https://odsherred.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/planklagenaevnet-stopper-udvidelsen-af-lundbeck