Pant på flere ting

Hvorfor er det at der ikke er pant på kakao, mælk, saft, vinflasker etc. Hvorfor giver det mening at der kun er pant på nogle slags flasker?
Jeg vil da mene at glas (uanset indholdet) altid har en høj genbrugsværdi.
Det samme med kartoner af mælk, juice osv. Hvorfor er der ikke pant på denne slags varer?

Meningen med pantsystemet er vel at udnytte ressourcerne bedst muligt, og sørger for at de kommer tilbage igen. Desuden er det en direkte omfordeling af penge fra rig til fattig.

Jeg vil foreslå at Alternativet går forrest og udvider pantsystemet.

Se her bilag 2 - hvilke beholdere der skal være pant på.

Jeg kan kun være enig sæt pant på miljøbelastende emballage men jeg mener også at virksomhederne skal tage et langt større medansvar og producere emballage der ikke forurener.