Påmindelse

Kære medlem!

Blot en hurtig påmindelse om mødet i morgen. Det omhandler skole- og institutionspolitik i Randers - et emne, som er stærkt omdiskuteret i kommunen. Vi håber derfor på at se mange af vores medlemmer, som kan hjælpe os med at lægge fundamentet for vores egen politik på dette område. Som typisk foregår mødet i Kulturhuset kl. 19, lokale 3, og det var altså i morgen den 26. januar.

Derudover kan nævnes for dem, som er interesserede i den slags, at bestyrelsen deltager i et møde på lørdag i Århus omkring foreningernes økonomi. Vi vil således vide efter på lørdag, hvilket budget foreningen har at gøre godt med.

Grønne hilsner fra bestyrelsen