Påmindelse: Invitation til opstillingsmøde for EP kandidater

Opstillingsmøde for kandidater til Europaparlamentsvalg i Storkreds Østjylland

Valg til: Kandidat til Europaparlamentet: 1 kandidat kan vælges

Tidspunkt: 11. juni kl. 1900 - ca. 20 30
Sted: Mødesalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Dagsorden:
18:30: Check in
19:00: Velkomst og fællessang
19:15: Valg af dirigent, referent og stemmetæller 1920: Præsentation af kandidater til Europaparlamentsvalget
19:40: Mulighed for uddybende spørgsmål fra forsamlingen
20:00: Valg af kandidat til Europaparlamentsvalg (medlemmer kan kun stemme ved personligt fremmøde) 20:10: Pause
20:20: Afslutning med resultat af afstemning Kandidater til Europaparlamentsvalg

Opstillingsgrundlaget for de to opstillede kandidater Christopher Michael Czechowic og Damir Hatic, kan ses på nedenstående link (Christopher har en på engelsk og en på dansk): https://drive.google.com/drive/folders/1B-nWdZyv5UG0AwJHrfqoBep8lKdyVaon?usp=sharing

Jeg glæder mig til at se jer.
På vegne af Alternativet Østjyllands bestyrelse
Kærlig hilsen
Thomas Quist Mortensen