Påbud til tobakindustrien

Jeg har et part gange samle skrald og erfaret at det som der er allermest af i krat og buskads, er cigaretter og cigaretæsker (og dåser ud pant, men det skal det ikke handle om - det burde snart komme aftale med Tyskland der). Men cigaretter og æsker til cigaretter flyder overalt, og rygerne kommer man ikke til at kunne påvirke til at rydde op efter sig selv, desværre.

Derfor synes jeg at Alternativet bør foreslå at pålægge tobaksindustien at lave deres cigaretter og cigaretpakker, af naturligt materiale som nedbrydes hurtigt og ufarligt i naturen. Det skal være et påbud som industrien skal leve op til for at kunne sælge deres tobak i Danmark, såfremt de ikke gør dette, skal de pålægges en miljøafgift, svarende til at afgiftspengene går til at kunne det ind som cigaretterne og pakker sviner + lidt ekstra til alt det der ligger der i forvejen.
Hvis det ikke er noget alternativet vil tage op, eller ingen ser dette opslag, så søger jeg 3-10 som vil være med til at formulere dette her i et “borgerforslag”, således der i det mindste bliver snakket om det på Christiansborg.

Venlig hilsen Johan Hvidemose

1 Synes om

Er enig i at vi skal have langt mere nedbrydeligt emballage men man bliver nødt til at formulere en bredere vision.
Man kan bare ikke pålægge en enkelt industri særkrav, det er jo miljø-svinene der smider skrald og ikke tobaksindustrien, det ville være konkurrenceforvridende.
I byerne bliver der f.eks brugt formuer på at rense tyggegummi fra gader og stræder, her kan man heller ikke pålægge tyggegummi fabrikanter specielle krav til emballagen uden også at pålægge chokolade og lakrids fabrikanter de samme krav.
Man skal skille skæg fra snot.

Men man kan godt pålægge dem at der skal skrives med stort at deres produkt er kraftfremkaldende? Det er vel også konkurrence forvridende.

Desuden kan politikkerne jo foredreje det hele så det passer med lovgivningen (ex. maskeringsforbud). Så istedet foreslår jeg at der indføres “pant” på cigaretter (ex. 0,2 kr. pr cigaret) Det svarer til 4 kr dyrere for en pakke cigaretter, men så er der et økonomisk incitament for at man beholder skodderne i lommen, eller at skodderne bliver samlet ind igen.

1 Synes om

Jeg synes ideen om en miljøafgift for emballage er en god idé, men den bør som det kommenteres ramme alle producenter. Emballagens miljøskader bør nok holdes adskilt fra indholdets skadevirkninger. Men tiltaget må jo være et fornuftigt incitament til at reducere emballagemængden og arbejde aktivt for en recycling. Vh. Lars

Det er nok bedst helt at forbyde salg af filtercigaretter. Tyggegummi kunne gerne komme med i samme omgang, så slipper vi også for at se og høre på smaskeriet. Emballagen omkring ispinde bør være af nedbrydeligt papir og ikke plast eller andet som ikke forgår men ligger overalt hvor folk har nydt sommeren.

Vi er jo grundlæggende enige ang.emballage, visionen skal bare være langt bredere end cigaretskodder og ispapir og gælde mange forskellige typer af emballage.

Jeg bor på landet og jeg ser ingen skodder el. ispapir overhovedet, til gengæld ser jeg massive mængder af plast, flasker og flamingo langs kysterne i mængder der, kg.til kg, får alle skodder du nogensinde har set til at blegne.
Mht.advarslerne på tobakspakkerne er det ikke konkurrenceforvridende,da det alene drejer sig om indholdet i tobak og derfor drejer sig om at tobaksproducenter skal advare om de farer der er ved rygning, det gælder også afløbsrens, medicin etc.
Når vi taler om tobakspakker af pap, skodder af papir og vat, samt plastik plombering, gælder det jo at disse materialer bruges af praktisk talt alle firmaer, derfor skal de pålægges de samme krav ved et lovforslag, tobakken i sig selv er jo allerede biologisk nedbrydeligt, da det er planteblade.

Ja, tobak skal bekæmpes men det skal gøres rigtigt og vi skal som du siger også have langt mere bio-plast og Co2 neutral papir og pap, begge dele kan f.eks laves af hamp.

Mvh

1 Synes om

Godt så foreslår jeg en bredere afgift, som en slags global miljøafgift, på alt bortset madvarer. Som skal tage højde for følgende:
Hvor meget ressource der er tale om.
Hvilken slags ressource, ift. hvor nemt det nedbrydes naturligt.
Hvor giftigt det er hvis det ikke genanvendes eller tages ordentligt om.
Hvor nemt det kan genanvendes og sandsynligheden for at det bliver genanvendt.
Måske mere der skal tages med i betragtning? :slight_smile:

eks: Batterier i Danmark skal have en høj miljøafgift, fordi det er relativt dyrt og svært at genanvende, det er giftigt og nedbrydes ikke så godt, .

Eks: Aluminiums dåser med pant - relativ lav miljøafgift, fordi det er enkelt materiale nemt at genanvende, (ikke så nemt nedbrydeligt i naturen) men meget høj sandsynlighed for genanvendelse som opvejer dette.

EKs: cigaretter høj miljøafgift - fordi det slet ikke genanvendes , fordi det tager middel tid at nedbryde, dog ikke meget høj fordi det kun er få resourcer vi snakker om.
osv. osv.

2 Synes om