PÅ DET GRØNNE PROGRAM: Steen Hildebrandt & de 17 verdensmål

Sidste år vedtog alle FN’s 193 lande 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling hen imod 2030. Målene vedrører os alle og går på tværs af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

For at omsætte håb til handling inviterer Alternativet Frederiksberg til en workshop om FN’s verdensmål i en lokal kontekst

Hvornår: 1. juni 2017 kl 19-21
Hvor: i Medborgerhuset på Danasvej.

På mødet vil Steen Hildebrandt holde et indlæg om verdensmålene og deres relevans i en lokal kontekst, hvorefter der vil blive tematiske diskussioner i mindre grupper om, hvordan vi på Frederiksberg kan arbejde med verdensmålene - til gavn for både os selv og for verdenssamfundet.

Foreløbig agenda for workshoppen:

  • Velkomst ved Søren Have og Niko Grünfeld (kandidater til kommunalvalg for hhv. Frederiksberg og København)

  • Verdensmålene - Hvad er de, og hvorfor er de relevante i en lokal kontekst? Oplæg af Steen Hildebrandt

  • Debat i 3-4 grupper, tematiseret efter udvalgte verdensmål

  • Opsamling og videre proces

Gratis adgang.

Følg med i begivenheden på Facebook: https://www.facebook.com/events/283633388760408/


Store Å var idétavle til markedsdage i Værnedamsgade

Kandidater og andre aktive i bevægelsen var med til at vise flaget - nej, Å’et - da der var markedsdage i Værnedamsgade og Tullinsgade 6. maj.

De fik gode snakke og konstruktive bidrag til en mere bæredygtig by med hjem. De mange post-its bliver nu taget med i det videre arbejde med det politiske program for Frederiksberg. Her er et udvalg:

Mere fællesskab

bredere cykelstier

dyrere parkeringslicenser

mere tid til hjemmeplejen

for høje boligpriser

bedre vedligeholdelse af skoler

og sidst og nok også mindst #flere nye dyr i Zoo :slight_smile:

Her er det Mette Bram. der får en snak med en interesseret borger i Værnedamsgade.


Godt landsmøde til jer, der tager til Fyn i weekenden.
Bring back the green spirit :seedling: :green_apple:

God hilsner på vegne af bestyrelsen:
Annedorthe Kring