Orientering omkring valg af ny Kultur- og Fritidsborgmester

Kære medlemmer af Alternativet København.

Vi ved, at der kommer mange informationer og mails i disse dage. For os er det dog meget vigtigt at holde jer medlemmer så orienteret som muligt. Vi kan glæde jer alle med, at vi har informationer klar omkring processen omkring valg af den kommende Kultur- og Fritidsborgmester. Kutymen er, og loven siger, at det er borgerrepræsentanterne fra Alternativet, som selv skal konstituere sig. Vi kan dog med glæde sige, at vi i samarbejde med borgerrepræsentanterne har besluttet, at I medlemmer skal bestemme, hvem den næste Kultur- og Fritidsborgmester skal være. I kan læse mere om dette i den officielle pressemeddelelse, som kan ses nedenunder. Vi sender mere info i løbet af de næste dage. I kan dog godt sætte X d. 28/10 i løbet af dagstimerne.

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København

Pressemeddelelse fra Alternativet København

Alternativet skal vælge en ny Kultur- og Fritidsborgmester på Københavns Rådhus. Borgerrepræsentanterne og Alternativet Københavns bestyrelse er blevet enige om en medlemsinddragende løsning, der vælger den nye borgmester. Demokratisk potentiale er en del af Alternativets DNA. Derfor vil det, for at sikre fuld demokratisk opbakning og gennemsigtighed, være medlemmerne af Alternativet i København, der skal vælge den nye Kultur- og Fritidsborgmester. Det sker gennem en afstemning søndag d. 28. oktober. Vi er utrolig glade for at kunne præsentere enighed blandt borgerrepræsentationsgruppen, og Alternativet Københavns bestyrelse omkring denne løsning. Vi er fulde af forhåbning og ser frem til et godt møde, hvor Alternativets medlemmer i København vil blive hørt.

Kandidaterne til borgmesterposten er Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt.

Det er aftalt mellem Alternativet Københavns bestyrelse og BR-medlemmerne at:

 1. Afstemningen er vejledende. BR-medlemmerne viser medlemmerne fuld tillid og forpligter sig derfor til at følge afstemningens resultat.
 2. Den som opnår flest stemmer, bliver borgmester. Ved stemmelighed, foretages ny afstemning med de kandidater som har opnået flest stemmer. Der må maksimalt stemmes to gange. Hvis der ikke her er fundet en der har fået flest stemmer, bestemmer BR gruppen hvem som skal være borgmester.
 3. Kun medlemmer af Alternativet København kan stemme.
 4. Stemmeret opnås ved fremmøde til arrangementet den 28. oktober 2018
 5. Medlemmer af Alternativet København har stemmeret 14 dage efter første kontigentbetaling
 6. Der er ikke digital afstemning.
 7. Kandidaterne fremsender efter aftale med bestyrelsen, informationsmateriale til medlemmerne samlet, forud for afstemningsdagen. Kandidaterne laver en op til 3 minutters video som er bestyrelsen i hænde senest søndag den 21. oktober 2018 kl. 23.59. Videoerne publiceres herefter på Alternativets medier.
 8. Kandidaterne har mulighed for at præsentere sig ligeligt til afstemningsmødet.
 9. BR gruppen og kandidater kan være aktive på sociale medier, men udtaler sig ikke til pressen i digitale, radio eller trykte medier eller lignende.
 10. BR gruppen er enige om, at aktivitet på sociale medier ikke omhandler afstemningen eller emner som kan direkte associeres med afstemningen eller som kan forveksles med direkte kampagne.
 11. BR gruppen holder løbende kontakt internt i de kommende 10 dage indtil afstemningen.
 12. Bestyrelsen opfordrer til, at alle overholder Alternativets debatdogmer.
 13. Bestyrelsen faciliterer mødet i samarbejdet med Landssekretariatet.
 14. Bestyrelsen støtter ikke op om enkeltkandidater.

Vi håber på at se alle medlemmer i Alternativet København til et vigtigt og afgørende møde, hvor vi i fælleskab vælger vores nye kultur- og fritidsborgmester. Medier er naturligvis velkomne til afstemningen.
For yderligere kommentarer kontakt forperson i Alternativet Kbh, Matthew Daniali på 2286 7597.

Jeg kan ikke forstå at man nu gør valg af kandidater, i dette tilfælde kulturborgmester, til kun et demokrati for fremmødte.
Dermed udelukkes de der af forskellige grunde ikke kan deltage.
Er det Alternativets DNA ?? - Eller har jeg misforstået opfordringen til fremmøde ??
Yderligere vil jeg gerne som menigt medlem have et godt råd fra beslutningstagerne, som kort redegør for baggrunden for man peger på kandidaterne: kvalifikationer, kompetencer etc.
Et oplyst demokrati må kunne baseres på indstilling af min. 3 kandidater fra beslutningstagere, som har godt kendskab til personerne. Personerne præsenterer sig på møde og i interne medier, hvor der kan debatteres med dem.
Herefter skriftlige afstemningerne per brev eller fremmøde.

Som medlem undrer jeg mig over denne proces, som jeg forstår således:

Alternativet KBHs bestyrelse og BR-gruppen ønsker at skabe mere demokratisk inddragelse i valget omkring borgmester og giver derfor beslutningen videre til medlemmerne. Denne demokratisering begrænses dog af at kandidaterne ikke må omtale valget i medier og man skal møde op på en ukendt adresse på et ukendt tidspunkt d. 28/10. Reelt får meget få medlemmer derfor mulighed for at stemme…

Er der i bestyrelsen og BR en forståelse for hvorfor dette kan anses som en skinproces, uden reelt indhold? Ville det mest demokratiske ikke være at BR gruppen selv konstituerer sig, som den har mandat til, fremfor at enkelte “heldige” medlemmer kan ende med at afgøre hvem der får posten?

Tak for I har åbnet for at nogle af os der ikke kan være med på søndag til valget kan stemme fredag kl. 14-18. Desværre er jeg afrejst fredag kl 13 og kan ikke deltage.
Håber I næste gang åbner for stemmeafgivning skriftligt med et par tidligere muligheder

Tak fordi I åbner afstemningen i stedet for at tage den bag lukkede døre :slight_smile: