Orientering fra bestyrelsen i Alternativet København

Kære medlemmer i København.

Vi skriver til jer igen, fordi der har været en historie i Berlingske Tidende, som nogle af jer måske har set. Her har Troels Christian Jakobsen, tidligere kommunalvalgskandidat, kommet med nogle beskyldninger omkring Niko Grünfeld.

Af artiklen fremstår det, at han udtaler sig som Alternativets formand, hvilket er en fejlcitation.
Det skal understreges, at Troels har udtalt sig på egne vegne, og ikke på vegne af den bestyrelse han sidder i, nemlig Københavns Storkreds bestyrelse. Vi har været i kontakt med ham, hvor han bekræfter dette.
Derudover skal det understreges, at vi i Alternativet Københavns bestyrelse ikke har noget med de udtalelser at gøre, selvom Berlingske kan have vinklet det sådan.

I Alternativet Københavns bestyrelse kan vi ikke tages til indtægt for de udtalelser, og vi bakker op om vores Kultur- og Fritidsborgmester, Niko Grünfeld og resten af vores Borgerrepræsentanter.

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København

Så vent… I tager afstand fra udtalelserne? Men hvad med at forholde sig til historiens substans, eventuelt?