Ordinært Årsmøde

Se venligst kalender for invitation for ordinært Årmøde.Ordinært Årsmøde, Alternativet, Lokalforening Svendborg

Kærlig Hilsen

Pavia Jacobsen
Forperson, Lokalforening Svendborg

Stedet for afholdelse af Årsmøde:
Pavia Jacobsen
Høgevænget 6
5700 Svendborg

Dagsorden:
Dagsorden for Årsmøde

Indskrivning fra kl. 18.30 Årsmøde starter kl. 19.

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. (Behandling af forslag fra medlemmerne - der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne)

 6. Valg til bestyrelsen samt valg af revisor

 7. Hvis årsmødet ikke kan vælge en ny bestyrelse, fortsætter det med dagsordens punkt 8 om nedlæggelse af foreningen.

 8. Hvis årsmødet vælger en ny bestyrelse, udgår punktet om nedlæggelse, og årsmødet fortsætter med dagsorden punkt 7

 9. Forslag fra bestyrelsen:

 • Nye vedtægter. Bestyrelsen foreslår, at årsmødet vedtager et helt sæt nye vedtægter. Vedtægtsforslaget er vedhæftet, men hæng Dem venligst ikke i bagateller! Bemærkninger i øvrigt:
  • Bestyrelsen besvarer opklarende spørgsmål til vedtægtsforslaget, og lægger op til én afstemning om forslaget som helhed.

  • Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, anbefaler bestyrelsen, at den kommende bestyrelse tager erfaringerne og vedtægtsforslaget i betragtning, og sætter vedtægtsændringer i værk til næste årsmøde. Bestyrelsen anbefaler stærkt, at vedtægterne udbedres før næste kommunalvalgkamp.

  • Bestyrelsens vedtægtsforslag består af de minimumsvedtægter, som allerede er bestemt på landsplan, samt - i det spillerum, som vi har til lokale forbedringer - de forbedringer som erfaringerne fra driften af Alternativet i Svendborg siden begyndelsen har givet anledning til.

  • Da Alternativet i Svendborg var nyt og stort, lavede det under stort besvær en lokal variant af Alternativets grundmodel. Den virkede omtrent lige så godt/dårligt som andre lokale varianter. I de første valg opstod konflikter mellem kandidater og bestyrelsen og mellem kandidater indbyrdes, som vedtægterne hverken havde forudset eller gav løsningsmuligheder til.

  • Siden blev Alternativet i Svendborg stadigt mindre. Sidste år var Alternativet Svendborg blevet så småt, at de oprindelige vedtægter var helt forsvundet.

 1. Nedlæggelse af foreningen.
 2. Eventuelt

Bestyrelsens beretning d. 19. marts 2024:
20240319^LJ Alternativet^LJ Lokalforening Svendborg Kommune^LJ Bestyrelsens bretning^LJ Årsmøde 2024 med Frands kommentarer.pdf (71.2 KB)

De vedtægter vi kører efter i dag:
Se vedhæftede:
20230521^J Kommuneforeningers_minimumsvedtaegter_maj_2023.pdf (98.3 KB)

Forslag til Vedtægtsændringer for: Lokalforening Svendborg Kommune.
Forslaget er stillet af bestyrelsen, som en samlet ændring til de: Minimumsvedtægter for Lokalforeninger under Alternativet
Se vedhæftede fil:

20240309^J Alternativet Svendborg^J Vedtægtsforslag marts 2024.pdf (97.0 KB)