Ordinært årsmøde

Indkaldelse til vores udskudte ordinære årsmøde i Alternativet Kolding

Husk at tilmelde dig enten begivenheden her på Facebook eller via begivenheden på AlleOs.

Kære medlem af Alternativet Kolding.

Du indkaldes hermed til ordinært årsmøde i lokalforeningen Alternativet Kolding ONSDAG DEN 28. APRIL 2021 KL. 19.00-21.00.

Sted følger.

Årsmødedagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen (fremlægges på mødet)
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (regnskabet afventer godkendelse og bliver lagt i drevmappe med link nedenfor)
 5. Behandling af vedtægtsændringer (ingen ændringsforslag)
  5a. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer (ingen indkomne forslag)
 6. Valg af forperson (John F. Thomsen opstiller)
 7. Valg til bestyrelsen (Anne Foged Pedersen, Jens Finnemann og Thomas Christiansen opstiller)
 8. Valg af revisor(er) - måske dig?
 9. Eventuelt

Materialer inkl. opstillingsgrundlag her i drevmappen:

Årsmødespisning
Før årsmødet vil det med tilmelding være muligt for kostprisen at deltage i fællesspisning fra kl. 18.00.

Forbehold
Vi satser på, at det bliver muligt at afvikle med en opsætning, så vi kan være i samme lokale.
De opstillede kandidater og den siddende bestyrelse har fortrinsret. Hvis der kommer mere end 10 i alt, må de øvrige senest tilmeldte være med online.
Medlemmer har fortrinsret frem for ikke-medlemmer.

Tilmelding her: https://alleos.alternativet.dk/events/edit/4610 eller via Facebookbegivenheden: https://www.facebook.com/events/763691557613208

Kontakt os i bestyrelsen på mail kolding@alternativet.dk eller på AlleOs https://alleos.alternativet.dk/lokalforening/29 , hvis du har spørgsmål.

Kærlig hilsen, din lokalbestyrelse i Alternativet Kolding,
Vibeke, Bjarne og Thomas