Ordinært årsmøde og valg af kandidater til kommunalvalget i Hvidovre

Kære medlem af Alternativet Hvidovre

Du indkaldes hermed til ordinært årsmøde i lokalforeningen Alternativet Hvidovre. Som et led i dette årsmøde skal der også vælges kandidater til det kommende kommunalvalg i november 2017. Der skal opstilles op til 7 kandidater på dette møde og i efteråret holder vi et ekstraordinært årsmøde, hvor flere kandidater kan vælges.

Årsmødet foregår tirsdag den 21. marts 2017 kl 19.00 i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

Årsmødet holdes efter vedtægten for Alternativet Hvidovre. Du kan finde lokalforeningens vedtægter her: Vedtægter for Lokalforening Hvidovre

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fastlæggelse af lokalt kontingent
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne. (Se vilkårene for at stille forslag i vedtægterne).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer, der skal genvælges, og ønsker også at udvide bestyrelsen med op til 2 nye medlemmer. Derudover skal der vælges op til 2 nye suppleanter (såfremt der er kandidater).
 9. Valg af udvalgsmedlemmer (til de faste udvalg i Københavns Omegns Storkreds): Politisk Laboratorium udvalg, Å som bevægelse udvalg og velkomstudvalget.
 10. Valg af politiske kandidater til kommunalbestyrelsen
 11. Ændring af vedtægter
 12. Valg af ekstern revisor
 13. Eventuelt - herunder ikke forslag til afstemning

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet (det gælder både som bestyrelsesmedlem/suppleant og kandidat til kommunalbestyrelsen), skal meddele deres kandidatur samt en beskrivelse af dem selv og deres politiske dagsorden til et bestyrelsesmedlem (fx til hvidovre@alternativet.dk) senest 2 uger før mødet.

Du kan opstille, såfremt du har været medlem af Alternativet mindst 3 måneder før årsmødet, og stemme på årsmødet, såfremt du har været medlem af Alternativet i 1 måned før årsmødet.

Kandidatnavne og oplæg udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 10 dage før årsmødets afholdelse.

Vi glæder os til at se dig til årsmødet!

På bestyrelsens vegne

Thomas Møller, forperson & Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen, næstforperson