Ordinært Årsmøde lokalforening Odense dagsorden m.m

Kære odenseanske alternativist så er det tid til lokale nyheder igen.

Som sædvanlig sker der mange ting, rigtig mange, med rig mulighed for at blande sig, være politisk, aktivistisk eller bare hygge sig i selskab med andre alternativister.

Mandag d. 26.2. kl. 19 i Nørregade 71, møde i støttegruppen, vi drøfter onsdagens byrådsdagsorden
Onsdag d. 28.2. kl. 17 på rådhuset, byrådsmøde
Fredag d. 2.3. kl. 14.30, strategimøde for støttegruppen
Onsdag d. 7.3. kl. 19 i Nørregade 71, vi præsenterer de fynske FT kandidater
Mandag d. 12.3. kl. 14.30 i Nørregade, åbent tillidsgruppemøde for alle
Torsdag d. 15.3. kl. 18.30 i Nørregade 71, FT opstillingsmøde arrangeret af Fynskredsen
Lørdag d. 17.3. kl. 13 Demo FN dagen mod racisme
Mandag den 19.3. kl. 19 i Nørregade 71, møde i støttegruppen, vi drøfter onsdagens byrådsdagsorden
Onsdag den 21.3. kl. 17 på rådhuset, byrådsmøde
Torsdag d. 22.3. kl. 19 i Nørregade 71, årsmøde 2018 Odense lokalforening

Hermed den endelige indkaldelse til vores ordinære årsmøde i lokalforeningen Alternativet Odense den 22.3.2018.
I
Døren er åben fra 18.30, kl. 19.00 går vi i gang.

Programmet for aftenen kommer til at se nogenlunde således ud:
19.00 Velkomst
19.05 Hvad sker der? Information om byrådsstøttegruppen, aktiviteter, møder og arrangementer.
19.20 Årsmødet, *se dagsordenen længere nede i nyhedsbrevet.
20.35 Pause
20.45 Abdi fortæller om hvordan det er, at sidde i byrådet.
21.00 Fælles hygge
22.00 Vi lukker og slukker

*Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra Tillidsgruppen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer (Link til vores vedtægter: 2019.03 Vedtægter for Alternativet Odense - Google Documenten)
 7. Behandling af øvrige forslag
 8. Valg
  a. Valg af kandidater til byråd efter behov.
  b. Valg til Tillidsgruppen.
  c. Valg af suppleanter.
  d. Valg af to kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
  Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være modtaget –helst digitalt- af Tillidsgruppen senest to uger før Årsmødets afholdelse.
  Forslag bedes sendes til odense@alternativet.dk

De bedste hilsner
Peer Locher
Forperson for Alternativet Odense

odense@alternativet.dk

 • Listepunkt

Det nåede desværre ikke med i nyhedsbrevet, men der vil selvfølgelig være kaffe og te samt lidt snacks til alle på Årsmaødet.

Dbh
Peer