Ordinært årsmøde for Faxe-Stevns

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Husk vores årsmøde om to uger:

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down::small_red_triangle_down:
Torsdag, den 12. april 2018, kl. 18.30 - 20.30
VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe
Indgang fra gården/parkeringspladsen
:small_red_triangle::small_red_triangle::small_red_triangle:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen forslå en drøftelse af lokalforeningens fremtid, samt en evt. deling.

Som Ulla har meldt ud tidligere, deltager Rasmus Nordqvist den aften, for at motivere os og lokke flere medlemmer til at møde op til årsmødet.

:sparkles:Dagsorden:sparkles:

Velkomst af forperson Kirsten Kock
Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende medlemmer
Oplæg af Rasmus Nordqvist med efterfølgende diskussion.

Årsmødet med følgende punkter:
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Ulla Munksgaard, kasserer i Storkredsbestyrelsen)
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Drøftelse af foreningens fremtid
6 Valg
a. fastlæggelse af antal medlemmer i bestyrelsen
b. til bestyrelsen
c. af revisor(er)
7 Eventuelt

Jeg håber på at se så mange som muligt. Gerne også vores nyere medlemmer, som måske har lyst til at blive lidt aktiv?

Inden da ønskes I rigtig god Påske, med håb om at påskeharen har husket snekæderne. :snowflake::snowman::rabbit::cloud_with_snow:
:hatching_chick::hatched_chick::hatching_chick::hatched_chick::hatching_chick:
:blossom::tulip::blossom::tulip::blossom:

Mange grønne hilsner

pbv

Kirsten Kock