Ordinært årsmøde den 12.8.2019 - endelig dagsorden

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Jeg håber I nyder sommeren.

Husk vores årsmøde om to uger:

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

Mandag, den 12. august 2019, kl. 19 - 21
Stevns Frivillighedscenter
Hovedgaden 46
4652 Hårlev
Mødelokale 17
(Hvis hovedindgangen er lukket, går venstre om bygningen,
så kan vi lukke dig ind via terassedøren.)
:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

Endelig dagsorden:
Velkomst af forperson Kirsten Kock
Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende medlemmer

Årsmødet med følgende punkter:
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Jan Allan Andersen, forperson Alternativet Næstved)
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af forslag fra medlemmer
Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter fremover følger Alternativets minimumsvedtægter.
6 Valg
a. fastlæggelse af antal medlemmer i bestyrelsen
b. til bestyrelsen
c. af revisor(er)
7 Eventuelt

Vi har brug for friske engagerede kræfter, lokalforeningen kører med en meget lille bestyrelse på meget lavt blus for tiden. Det ville give meget bedre dynamik, hvis vi kunne samle flere medlemmer, som har lyst til at “drive værket”.
Derfor er der fortsåt mulighed for at byde ind, skriv gerne din korte motivation til faxe.stevns@alternativet.dk

Vi håber at se mange medlemmer den 12. august i Hårlev.

Sommerhilsner
p.b.v.
Kirsten