Ordinært årsmøde Alternativet Hvidovre

Alternativet Hvidovre

 1. marts 2021

Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet Hvidovre

 1. april 2021 KL. 19, Digitalt og evt. fysisk

Kære medlemmer af Alternativet Hvidovre

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde jer allesammen til årsmøde i Alternativet Hvidovre onsdag d. 21. april 2021 kl. 19-21.30. Digitalt møde og hvis Coronarestriktionerne tillader det evt. ved fysisk fremmøde.

Dagsordenen for det ordinære årsmøde er følgende:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

 5. Forslag fra bestyrelsen

a. Forslag om nedlæggelse af foreningen Alternativet Hvidovre og, såfremt der oprettes en nye
Zoneforeninger dækkende flere Kommuner, opbakning til at tilslutte sig

b. Forslag om Lukning af foreningens konto i Merkurbank.
c. Såfremt forslag a. og b. vedtages, fremlægges regnskab for 2021 frem til afholdelsen af
årsmødet til godkendelse.

 1. Behandling af forslag fra medlemmerne

 2. Valg til bestyrelsen (bortfalder hvis forslag a. vedtages)

 3. Valg af revisor(er)

 4. KV21/RV21. Vi tager en snak om kommunal- og regionsrådsvalget i november.

 5. Eventuelt

Det formelle:

Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har medlemmer af Alternativet bosiddende i Hvidovre Kommune, som senest 90 dage inden årsmødet har indbetalt kontingent.

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal bakkes op af minimum 1 medlemmer og være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før årsmødet.

Hvis forslag a. ikke vedtages, og der bliver valg til bestyrelsen, skal medlemmer, der ønsker at videreføre foreningen og kandidere til bestyrelsen, meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et kort opstillingsgrundlag til bestyrelsen.

Bestyrelsens mail er: hvidovre@alternativet.dk

Sidste frist for indsendelse af forslag, og såfremt man ønsker at foreningen skal fortsætte, og forslag a. ikke vedtages, evt. opstillingsgrundlag, er derfor d. 24. marts 2021.

I vil herefter modtage materiale til årsmødet og nærmere oplysning om mødeform senest d. 7. april 2021.

KV/RV 21
Vi nærmer os efterhånden også Kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 og tænker, at vi på årsmødet også kunne tage spørgsmålet op om, hvordan Alternativet i Hvidovre skal forholde sig i den forbindelse, og om der måske er nogen i foreningen, der kunne have lyst til at stille op som kandidater. Så kom også for at tage hul på den snak.

Et nyt Alternativ?

Det er jo ingen hemmelighed, at der på det seneste har været en del, skal vi kalde det tumult, omkring vores interne forhold i Alternativet. Vi har nu fået valgt en ny politisk leder, der forhåbentlig er langtidsholdbar og kan stå i spidsen for genopbygningen af Alternativet som organisation og som en vigtig stemme i samfundsdebatten om et fremtidigt mere bæredygtigt samfund på alle planer.

Vi håber, at I, set i det lys, også har lyst til at komme og få vendt, hvordan Alternativets fremtid i Hvidovre ser ud. Som optakt til det vil vi komme med et lille oplæg om, hvad vi ved om situationen op til det seneste valg af politisk leder.

Vi glæder os til at se jer

Venlig hilsen

Bestyrelsen Alternativet Hvidovre