Ordinært årsmøde Alternativet Faxe - Stevns den 24.3.2020 - endelig dagsorden

Kære medlemmer i Faxe og Stevns.

Husk vores ordinære årsmøde:

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:
Tirsdag, den 24. marts 2020, kl. 19 - 21
VUC Storstrøm Faxe
Præstøvej 5
4640 Faxe
:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

Endelig dagsorden:

Velkomst af forperson Kirsten Kock
Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende medlemmer

Årsmødet med følgende punkter:
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Jan Allan Andersen, forperson Alternativet Næstved)
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af forslag fra medlemmer
(Ingen forslag)
6 Valg
a. fastlæggelse af antal medlemmer i bestyrelsen
b. til bestyrelsen
c. af revisor(er)
7 Eventuelt

For planlægningens skyld må du gerne tilmelde eventet på AlleOs.
Tilmelding er dog ikke tvingende nødvendig, du må også gerne bare møde op på dagen.

Grønne hilsner
pbv
Kirsten Kock