Ordinært årsmøde 2018

nyhedsbrev

(Lokalforening Jammerbugt) #1

Kære medlem af Alternativet Jammerbugt

Torsdag den 22. marts kl. 18.30 afholdes foreningens ordinære årsmøde.
Mødet finder sted på Aabybro bibliotek, Kattedamsvej 32 b, 9440 Aabybro.

Program for aftenen:

kl. 18.30 - 19.15 Fælles hygge hvor foreningen byder på et let traktement
kl. 19.15 - 21.00 Ordinært årsmøde
kl. 21.00 Tak for i aften.

Dagsorden for årsmødet:

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens årsberetning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg til bestyrelsen - Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg.
7 Valg af Revisor
8 Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før mødets afholdelse.
**Såfremt du ønsker at deltage i spisning, er det af hensyn til bestilling af mad, nødvendigt med tilmelding. Tilmelding kan ske på jammerbugt@alternativet.dk senest fredag den 16. marts 2018 **

evt forslag skal ligeledes sendes til jammerbugt@alternativet. dk

På gensyn den 22. marts - håber at se rigtigt mange af Jer.

Med venlig hilsen
Jef Seistrup
Forperson
Alternativet Jammerbugt