Ordinært årsmøde 2018

Kære medlem af Alternativet Jammerbugt

Torsdag den 22. marts kl. 18.30 afholdes foreningens ordinære årsmøde.
Mødet finder sted på Aabybro bibliotek, Kattedamsvej 32 b, 9440 Aabybro.

Program for aftenen:

kl. 18.30 - 19.15 Fælles hygge hvor foreningen byder på et let traktement
kl. 19.15 - 21.00 Ordinært årsmøde
kl. 21.00 Tak for i aften.

Dagsorden for årsmødet:

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens årsberetning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg til bestyrelsen - Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg.
7 Valg af Revisor
8 Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før mødets afholdelse.
**Såfremt du ønsker at deltage i spisning, er det af hensyn til bestilling af mad, nødvendigt med tilmelding. Tilmelding kan ske på jammerbugt@alternativet.dk senest fredag den 16. marts 2018 **

evt forslag skal ligeledes sendes til jammerbugt@alternativet. dk

På gensyn den 22. marts - håber at se rigtigt mange af Jer.

Med venlig hilsen
Jef Seistrup
Forperson
Alternativet Jammerbugt