Ordinær generalforsamling Thy-Mors søndag den 10. juni kl. 11.00

**Årsmøde/Ordinær generalforsamling **
for Alternativet Thy – Mors

søndag den 10. juni 2018 kl. 11.00 – 15.30

Du og din familie inviteres hermed til Årsmøde/generalforsamling.

Årsmødet i år skal holdes ude i naturen. Vi arbejder på at finde et sted, hvor vi også kan komme i tørvejr, hvis det regner. Bestyrelsen sørger for mad og drikke. Derfor er det også vigtigt du tilmelder dig.

Vi afholder den ordinære generalforsamling kl. 11- 12.30. Herefter vil der være spisning og hyggelig leg og samvær.

Dagsorden

Velkommen ved forperson

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere og referenter

Bestyrelsens beretning for lokalforeningen

Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse

Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
Valg til Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.

**Behandling af forslag fra medlemmer **

Valg til bestyrelsen og suppleanter
(Den nuværende bestyrelse består af Aase Stjerne Hansen, Joachim P. Kjeldsen, Simon Markfoged Madsen, Emilie J. Giese, Anni Margon Andersen, Christian N. Grant og Gustav S. Sørensen. (Gustav er aspirant til folketinget, og han har derfor bedt om orlov fra og med 10/6-2018).)

Valg af revisorer

Eventuelt

Venlig hilsen bestyrelsen