ORDINÆR ÅRSMØDE DEN 29. APRIL 2017 - Referat

Vestjyllands Storkreds

ORDINÆR ÅRSMØDE DEN 29. APRIL 2017 HUSEET NO7, NØRREGADE 7, HERNING

Referat

 1. VALG AF DIRIGENT
  Valg enstemmigt - Ole Vels Poulsen

 2. VALG AF STEMMETÆLLERE OG REFERENTER
  Stemmetællere - Mikkel T. Poulsen og Pia Torp.
  Referent -Jesper Schrøder

 3. BESTYRELSENS BERETNING FOR STORKREDSEN
  Børge Sommer afholdt beretning Den nuværende bestyrelse har kun været aktiv i kort tid og den tidligere del af det seneste års bestyrelsesarbejde har været præget af stress og kommunikationsproblemer for de tre tidligere bestyrelser. Disse lykkedes ikke rigtig med det daglige arbejde.
  Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

 4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE
  Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Niels-Jørgen Simonsen.
  Godkendt af forsamlingen

 5. RAPPORTERING FRA MEDLEMMER AF RÅD OG UDVALG
  Politisk Forum - POFO - Michael Hübertz orienterede om hvad der blev arbejdet med og hvordan han organiserede sit arbejde.
  Povl Eskild Petersen orienterede om kandidatudvalget til Folketinget.
  Der startes et kandidatforløb frem mod 1. september. Der er fire med i udvalget - 2 fra bestyrelsen og 2 fra foreningerne - Lokalforeningerne Viborg og Silkeborg.

 6. POLITISK FORUM, OMBUDSRÅD, KONFLIKTMÆGLINGSRÅD, KANDIDATUDVALG Politisk Forum – se under pkt. 5.
  Kandidatudvalg – se under pkt. 5.
  Ombudsråd - ikke nedsat – intet at berette
  Konfliktmæglingsråd - ikke nedsat – intet at berette

 7. BEHANDLING AF FORSLAG FRA MEDLEMMERNE
  Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne

 8. VALG TIL BESTYRELSEN
  Alle genvalgt

 9. VALG AF FOLKETINGSASPIRANTER
  Povl Eskild Petersen indstiller, at alle bliver godkendt som aspiranter - der er fem:
  a - Gustav Sieg Sørensen
  b - Tatjana Stenvad
  c - Børge Sommer
  d - Jørn Trabjerg Pedersen
  e - Michael Hübertz

 10. VALG AF REGIONSRÅDSKANDIDATER
  Børge Sommer, Ringkøbing og Mads Thomsen, Viborg blev valgt - den videre proces ift. RV17 sker i Østjyllands Storkreds.

 11. VALG TIL POLITISK FORUM
  Mikael H. forklarer lidt om hvad POFO laver, hvordan og hvor tit man mødes - godkendelse af en vision på et område plus nogle konkrete forslag. Nilas uddyber - måske skal man til at arbejde mere og mere på det visionære med visionerne - og der skal ske en fokusering på arbejdsindsatsen - fx 6 gange om året. I stedet for at ligge sidste i beslutningskæden skal man sigte på at ligge først i kæden.
  Mikael Hübertz fra Silkeborg stiller op
  Mikkel T. Poulsen fra Viborg stiller op
  Begge enstemmigt valgt
  Jørn Trabjerg blev valgt som suppleant

 12. VALG TIL RÅD:

 13. ombudsråd - ingen kandidater

 14. konfliktmæglingsråd - ingen kandidater

 15. VALG AF REVISOR
  Brian Bruhn fra Herning – valgt som revisor John Søndergaard - valgt som suppleant

 16. EVENTUELT - INGEN INDKOMNE EMNER

For referat – Jesper Schrøder – Fur - 20170503