Opsummering af Visionsaften i Alternativet Kbh. d. 27/09 2018

Visionsaften d. 27/09 2018

Vi tager udgangspunkt i de to overskrifter: Politikudvikling og Bevægelsen

Politikudvikling:

Politikudviklingen bør være med til at holde politikerne fast i bevægelsen.

Der er et stort ønske om et klart mandat/Legitimitet.

Der skal være en “kontrakt”/forventningsafstemning i forbindelse med POLA og deltagelse i politikudvikling

Medpolitisk Laboratorium/kvalificerende proces.

Der skal være klare kriterier for et POLA og godkendelse af ny politik (evt. de 3 bundlinier).

KBH. POFO?

Skal vi have flydende politik?

Vi vil gerne aflaste de tillidsvalgte

Skal der lægges benspænd ind i processerne?

Bevægelse:

Bekræftigelse i fællesskabet.

Man tager del i ansvaret for fællesskabet/alle har ret til at være her.

Holde på de aktive.

Aktivisme.

Give det enkelte medlem en stemme.

Politikudvikling og Bevægelse hænger sammen.

Fællessang.

Optog.

Mad-deling/folkekøkken.

Barren for at kunne komme ind i fællesskabet, skal helt ned hvor folk kan være med.

Informationsflow i organisationen

Visioner:

Borgerdrevet politik og aktivisme

Nedefra -> OP

Brug videnspersoner!

Medlemsbaseret organisation/legitimitet

Spørgsmål til debat på næste møde:

Hvordan kan vi skabe mere aktivitet i bydelene?

Hvordan får vi Medlemmer LU, BR, Bydele og Bestyrelse til at spille sammen?

Hvordan holder vi på de aktive og hvordan aktiverer vi de inaktive?

Opsamling: Meget debat gik på legitimering af den politik der skal udvikles og fremsættes i København. I debatten fornemmer man også, at fællesskabet skal vægtes højere i organisationen. På næste møde skal vi også gå mere i dybden med udfordringer vedr. manglen på aktive medlemmer.