Opstillingsmøde

Opstillingsmøde til folketingsvalg Storkreds Bornholm

Kære alle medlemmer af Alternativet Bornholms Storkreds

Da vi på nuværende tidspunkt, siden Anne Thomas blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, ikke har en kandidat til næste folketingsvalg, har vi i en tidligere mail indkaldt til et opstillingsmøde for at prøve at vælge nye kandidater.
Mødet blev dog aflyst og den nye dato er som følger:

Mødet finder sted onsdag den 25.april kl.19 på Cafe Kaas, Nørrekaas havn, 3700 Rønne.

Dagsorden:

  1. Velkomst ved Kandidatudvalget
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Gennemgang af valgproces
  4. Afstemning om Kandidatudvalgets oplæg til proces for valg.
  5. Præsentation af de anmeldte kandidater (se nedenfor hvis du gerne vil melde dig som kandidat)
  6. Valg af kandidater

På mødet skal der vælges bornholmske kandidater for Alternativet til Folketinget.
Kandidater skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder.
Vi har 2 opstillingskredse og vi kan højst opstille 2 kandidater.

Vi skal vælge kandidater, som skal repræsentere Alternativet i det kommende folketinget. Derfor er det vigtigt vi får nogle gode mennesker opstillet, der kan være det fyrtårn som kommende vælgere, der tror på Alternativets ideer og visioner, vil bakke op om.
For at det kan lade sig gøre, skal vi have personer, der vil de Alternative værdier som Mod, Generøsitet, Empati, Ydmyghed, Gennemsigtighed og Humor.

Ligeledes er de 6 debatdogmer også vigtige at mestre for en kommende kandidat.
En person der kan lytte mere end det taler, fremhæve både ulemper og fordele ved et forslag, fremhæve de værdier der ligger bag argumenterne, indrømme når vedkommende ikke kender svaret på det spørgsmål der bliver stillet, være nysgerrig overfor alle i en samtale og åbent og sagligt argumentere for, hvordan vi når de mål, som Alternativet arbejder for.

Det er en stor opgave en folketingskandidat for Alternativet påtager sig, og derfor skal du som medlem afgive din stemme til den kandidat, der for dig vil kunne løfte opgaven.

Afstemningsprocedure
Afstemningerne til opstillingsmødet skal være skriftlige. Den vedtægtsbestemte opstillingsprocedure er følgende:
§ 15. stk. 4: Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat. I denne procedure kan man stemme på de, der opstiller som kandidater – ligegyldigt, hvor mange der er. Hvis der er flere personer, der får 50 % opbakning, end der er opstillingskredse i storkredsen, så skal man ifølge vedtægterne stemme efter denne bestemmelse blandt de, der har mødt mere end 50 % opbakning. Dette følger af Alternativets landsvedtægter.
§ 15 stk. 2: Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på per kandidat. Dette kræver en anden valgrunde efter den første. Vi anbefaler, at man i stedet fremsætter et forslag om en anden procedure, hvis der er flere personer der stiller op, end der er opstillingskredse i storkredsen.
Her anbefaler vi, at man stemmer som i § 15 stk. 4, og at man vælger der personer som kandidater, som har mere end 50 % opbakning blandt de afgivne stemme – dette er som før – men at man tager de, der har mest opbakning som de, der er blevet valgt.
Som eksempel: I Bornholms Storkreds er der 2 opstillingskredse. Der er fire personer, der stiller op. Den ene har ikke opbakning fra 50 % af medlemmerne. De tre øvrige har mere end 50 % opbakning; henholdsvis 61 %, 72% og 98%. I dette tilfælde tager man de to personer, der har størst opbakning – dvs. dem med 72 % og 98 %. Den tredje person opstilles ikke.
Afstemning om nominerede kandidater: Hvis der er en afstemning om nominerede kandidater, så kræver det en separat valghandling, som ikke er beskrevet i vedtægterne, og som kræver et forslag til afstemning fra kandidatudvalget. Kandidater skal stille separat op som nominerede kandidat, hvilket betyder, at de først skal vælges som almindelig folketingskandidat og dernæst som nomineret kandidat.
Som tidligere nævnt er det kandidatudvalget, der indstiller principper for nominerede kandidater, og valghandlingen skal tilrettelægges efter disse principper. Hvis der ikke er kampvalg er en afstemning ikke nødvendig.
Hvis der er kampvalg vil der almindeligvis skulle stemmes efter vedtægternes § 15 stk. 2.

Følgende kandidater har indsendt deres opstillingsgrundlag rettidigt.

Kandidaternes skriftlige opstillingsgrundlag.

Rebecca Douglas Elleby
Mit navn er Rebecca Douglas Elleby jeg er 48 år og er bor i Rønne. Da jeg mener at kunne gøre et godt stykke arbejde for Bornholm i folketinget stiller jeg mig på valg til kandidat for Alternativet.

Politisk står jeg for et bæredygtigt samfund og en ny politisk bevægelse med meget mere borgerinddragelse. At vi skal omstille os meget hurtigt til dette ny samfund er jeg ikke et sekund i tvivl om. Jeg vil kæmpe for at sikre at vores børn og børnebørn, også kan drikke rent vand fra hanen i fremtiden.

Jeg vil sørge for at Bornholm bliver husket over på den anden side og gøre hvad jeg kan for at være til gavn for jer, og vores skønne Ø.

Jeg er en forkæmper for retfærdighed, miljø og bæredygtighed på alle planer. Jeg har blandet mig i debatten i 35 år, både i Danmark og på verdensplan.

Jeg interessere mig for ting som teknik og miljø. Økologisk landbrug og fødevarer, dyrevelfærd, vedvarende energi samt mine medmenneskers ve og vel, jeg mener at vi alle har krav på at have det godt lige fra vugge til grav. Til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabet. Det er ikke forkert at tænke med hjertet. Når man gør det, gavner det faktisk vores samfund socialt, økonomisk og klimamæssigt, så vi skal ikke leve af kærlighed og kildevand alene. Glade og sunde mennesker løfter mere.

Jeg er mor til 5 dejlige børn de er mit livsværk. Min mand og jeg bor i Rønne sammen med vores yngste datter på 14. Vores andre børn er voksne og under uddannelse, her og over.

Jeg har boet på Bornholm i 26 år sammenlagt. Familien stammer fra Svaneke, hvor vi også har boet.

Jeg er maler og har haft mit eget malerfirma her på øen. Ellers har jeg haft et husmandssted, hvor jeg har dyrket økologiske grønsager og holdt frilands grise, høns, gæs og heste.

Nu udfolder jeg mig mest kreativt. I lokalsamfundet holder jeg meget af at blande mig i alt muligt og elsker en god debat. Jeg håber at i vil stemme på mig som kandidat til folketinget så jeg kan bruge mit krudt på at gøres vores allesammens skønne ø endnu bedre at bo på.

Da jeg mener at kunne gøre et godt stykke arbejde for Bornholm i folketinget, stiller jeg mig på valg og til rådighed som folketingskandidat for Alternativet. Politisk står jeg for et bæredygtigt samfund og en ny politisk bevægelse med meget mere borgerinddragelse. At vi skal omstille os meget hurtigt til dette ny samfund er jeg ikke et sekund i tvivl om. Jeg vil kæmpe for at sikre at vores børn og børnebørn, også har en jord at bo på i 2070.

Jens Fisker Larsen

Uddannet landmand - 5 år for bønder 1969 - Student fra Akademisk Studenterkursus - Social Anthropologi på Kbhvns Universitet - Arbejdet med reklame og marketing - krovært og restaurantejer på Anholt - 7 børn og 9 børnebørn - jeg er født i 1945 og ved noget om landbrug - og har boet 30 år på Anholt - har været fisker tømrer og murer og har udgivet en bog om lystfiskeri - Danske Fiskevande - desuden fik jeg antaget et manuskript hos Erik Lindgren,Gyldendal, med et påbud om at skrive lidt mere - Mødte min nuværende kæreste i samme periode og det blev kun til en novelle i Information; antaget af Erik Skyum, litterær medarbejder ved samme avis.

Har boet på Bornholm siden 2015 - inde i skoven ved Rokkestenen i Rø. Skriver om rent drikkevand og fødevare - sidst i feb. 2018 i Bornholms Tidende - Er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og har været formand for Landbrugsfagligt Netværk i samme forening.
Det er mit mål, at tale MED landbruget og foreslå en omlægning til økologi - og det er ikke let - men de senere års udvikling i denne sektor med stor efterspørgsel fra import og -og forbrugerside,kan der måske etableres et samarbejde med landmændene i DK og på Bornholm - f.eks ved at foreslå en økologisk omlægning med en 2årig økonomisk overgangsstøtte i forbindelse med en statsstyret gældssanering - af samfundsmæssig værdi ville dette cenarium være uvurderlig - både for mennesker og dyr, drikkevand og fødevarer uden gift.
Jeg kan tilslutte mig alle A,s mærkesager om fattigdom og forsvarsforlig i relation til hinanden og ser ingen forhindring i at tale Nato krigsliderlige generaler imod - ej heller Folketingets stupide militære engagement - hvorfor er samtalen her død og et ikke eksisterende. Det må vi se at have på plads.

de bedste hilsner fra
Jens Fisker

Håber på et godt fremmøde til valget.

Alternativet Storkredsen Bornholm

Frank Møller Nielsen