Opstillingsmøde

risten for indsendelse af opstillingsgrundlag, fremgik ikke af indkaldelsen til opstillingsmøde den 18. september. Fristen er den 27. august.

Nedenfor for du den rettede tekst.

Vh
bestyrelsen

Kære alle
Valg til Alternativets liste til kommunalvalget
Hermed dagsorden - se nederst - og indkaldelse til det ekstraordinært opstillingsmøde. 18. september 2017 kl. 19.00 i ”Det grønne maskinrum”, på Vestergade 14 i Hinnerup.

Vi har tidligere valgt Jørgen Thiele som spidskandidat, men vi skal have flere på listen.

Vi skal gerne dække bredere end Hinnerup
Hvis Jørgen bliver valgt og senere bliver syg eller på anden måde får brug for orlov, skal der jo være en suppleant.
Det kan jo være vi får to personer valgt.
Jo flere der vil stille op, jo stærkere står vi rundt omkring i kommunen. Så selv om et realistisk mål er at få valgt én person til byrådet, er det vigtigt, at flere stiller op.
Man kan stille op på listen, også selv om, at man ikke har ”et brændende ønske” om at blive valgt, men man har mulighed for at trække stemmer fra venner, kollegaer og familie, eller bare lokalt. Men det vil dog stadig i sidste ende være dem, der får flest personlige stemmer, der er valgt.
Hvis du ønsker at stille op, skal du senest den 27.augsut sende en skriftlig begrundelse for din opstilling til favrskov@alternativet.dk.
Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
Jørgen Thiele
Dagsorden
Det ekstraordinært opstillingsmøde
Lokalforening Alternativet, Favrskov
18. september kl. 19.00 - Vestergade 14, 8382, Hinnerup

Velkommen
Valg af Kandidater til Alternativets liste til kommunalvalget i Favrskov 2017
Eventuelt
Efter mødet er der mulighed for at arbejde videre med ”Alternativet, Favrskov i valgkampen”