Opstillingsmøde til POFO, HB, FT og RV21 og opfordring til kandidater til KV21

Opstillingsmøde for kandidater til regionsrådet i Midtjylland

Kære Alternativister

Vi har den glæde, her i det spirende forår, at invitere jer til at deltage i en af vores vigtige interne demokratiske begivenheder, nemlig valg af kandidater til det kommende regionsrådsvalg. Vi er så heldige, at der er seks gode alternativister, der har valgt at stille sig til rådighed.

Herunder kan du læse om dem, der ønsker at stille op til regionsrådet:

Dorte Fløjgaard

HC Molbeck

Lars Holstein

Line Aaen

Rasmus Foged

Stine Isaksen

Dagsorden til opstillingsmødet d. 10. april for kandidater til regionsrådet i Region Midtjylland kl. 10.30 - 11.30

Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af RV21-kandidater
 • Kandidatoplæg (x6)
 • Planlagte spørgsmål til kandidaterne
 • Dialog
 • Valghandling
 1. Evt.

Vi glæder os til at se jer.

Grønne hilsner fra Storkreds Vestjylland og Østjylland


Opstillingsmøde til POFO, HB og valg af kandidater til FT

Kære Alternativister i Østjylland.

Nu er det endelig blevet forår, og jeg tror, vi er mange, der har brug for lyset og varmen i tiden, der kommer. Vi har vigtige ting at gøre det kommende år, da vi helst skulle klare os godt i KV/RV21 og styrke organisationen. Vi skal selvfølgelig også være klar, hvis der skulle komme et pludseligt folketingsvalg. Derfor håber vi, at se så mange som muligt til opstillingsmødet d. 10. april, ikke mindst for at støtte op om vores interne demokratiske proces med valg til HB, POFO og kandidater til kommende folketingsvalg, men også for at mærke hinanden selvom vi ikke kan mødes fysisk endnu. Vi glæder os virkeligt meget til den dag, hvor vi kan samles igen.

På mødet opstiller følgende personer til de forskellige hverv:

HB:

Carsten Borup

Juma Kruse

POFO (suppleant):

Line Aaen

Nilas Bay-Foged

FOLKETINGSKANDIDAT:

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Dagsordenen til opstillingsmøde i Storkreds Østjylland d. 10. april 2021

kl. 12.00 - 14.00

Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Sidste nyt fra forpersonen
 5. Valg til HB + 1 suppleant (vælges for 2 år)
 • Kandidatoplæg (x2)
 • Spørgsmål til kandidaterne
 • Valghandling
 1. Valg til POFO Suppleant
 • Kandidatoplæg (x2)
 • Spørgsmål til kandidaterne
 • Valghandling
 1. Valg af folketingskandidater
 • Kandidatoplæg (x1)
 • Planlagte spørgsmål til kandidaten
 • Dialog med kandidaten
 • Valghandling
 1. Oplæg fra Torsten og dialog
 2. Evt

Grønne forårshilsner fra Thomas Quist

på vegne af Storkredsbestyrelsen i Østjylland.


Brænder du for at udleve Alternativets politik i netop din kommune?

I Aarhus, Skanderborg og Hedensted har Alternativet lokalforeninger, der hver opstiller kandidater til kommunalvalget, KV21 (afholdes 16. november 2021) i disse kommuner.

Der er i alt 10 kommuner i Storkreds Østjylland:

Bor du i en af de 7 kommune, hvor Alternativet endnu ikke har en lokalforening?

Har DU mod på og lyst til at lægge kræfterne i for at indføre Alternativet’s politik på lokalt hold i din kommune/dit lokalområde?

Så skriv endelig gerne til Storkreds Østjyllands Bestyrelse for at høre nærmere eller evt. indsende dit kandidatur.

Vil du ikke selv stille op, men kender DU en god kommende Alternativist?

For at kunne opstille til kommunalvalget som kandidat for Alternativet, så skal man have været medlem af Alternativet i mindst 90 dage. Så kender du folk som kunne være interesseret i at kæmpe Alternativets sag, så er der stadig tid til at prikke nogen på skulderen.

Alternativet kæmper for rigtigt mange gode sager på lokalplan i kommunerne, som f.eks.: Grøn omstilling, Borger inddragelse, Mere natur, Kollektive transportløsninger, Nærvær for de mindste (minimumsnormering i daginstitutioner), Bedre betingelser for folk med handikap, Ligestilling og inklusion, Bedre ældre omsorg, Grøn by: Stop beton fortætning, Gode betingelser for elbiler, Delebiler, Kultur, Iværksætteri, 30 timers arbejdsuge, De tre bundlinjer: klimamæssig, social og økonomisk bundlinjer at pejle efter. Dermed også interesse for at indføre Doughnut Economy på kommunalt niveau.

Hvad vil DU særligt kæmpe for, som kandidat for Alternativet til KV21-valget i din kommune?

Hvad vil være dine ypperste mærkesager/hvad er vigtigst for dig? 🌱

Hjælp os alle til en bedre fremtid. Vi vil så gerne have flere med.

Grønne hilsner

Storkredsbestyrelsen i Østjylland