Opstillingsmøde thy–mors – mandag den 25. januar 2021

OPSTILLINGSMØDE THY–MORS – MANDAG DEN 25. JANUAR 2021

Opstillingsmøde Thy–Mors – mandag den 25. januar 2021

Foreløbig indkaldelse til årets første opstillingsmøde til Morsø kommunalbestyrelse og Thisted Kommunalbestyrelse samt indstilling af aspiranter til Nordjyllands Regionsråd – mandag den 25. januar 2021, kl 19.00.

Hvis du gerne vil være kandidat til én af de to kommunalbestyrelser, så skal du have et gyldigt medlemskab til Alternativet senest tirsdag den 27. oktober 2020.
Du skal nemlig have et gyldigt medlemskab til Alternativet senest 90 dage før opstillingsmødet. I praksis skal du have betalt dit kontingent seneste den 27. oktober 2020, – og du må ikke komme i kontingentrestance.

Hvis du indmelder dig efter tirsdag den 27. oktober 2020, så kan du opstille som aspirant (en slags prøve-kandidat) på mødet den 25. januar 2021. På det andet opstillingsmøde, der holdes i foråret eller sommeren 2021, kan aspiranter så blive opstillet som ‘‘rigtige kandidater’’.

Afhængig af udbredelsen af Covid–19 vil opstillingsmødet blive afviklet enten som et rent ONLINE-møde eller som et kombineret fysik møde og online-møde.

Endelig indkaldelse vil blive udsendt i december 2020. Ved den samme lejlighed vil adressen for en evt. fysisk del af mødet blive oplyst.

FORELØBIG DAGSORDEN for opstillingsmødet den 25. januar 2021 kl. 19.00.

  1. Kommunalpolitisk oplæg ved Joachim .P Kjeldsen.
  2. Opstilling af kandidater til Thisted Kommunalbestyrelse
  3. Opstilling af kandidater til Morsø Kommunalbestyrelse
  4. Opstilling af aspiranter til Morsø Kommunalbestyrelse
  5. Opstilling af aspiranter til Thisted Kommunalbestyrelse
  6. Opstilling af aspiranter fra Mors til Nordjyllands Regionsråd.
  7. Opstilling af aspiranter fra Hannæs og Thy til Nordjyllands Regionsråd.

Hvis dit medlemskab af Alternativet er fra tirsdag den 27. oktober 2020 (eller ældre), og hvis du indsender dit opstillingsgrundlag senest 3 uger før opstillingsmødet (dvs. senest tirsdag den 4. januar 2021), så bliver du valgbar som kommunal kandidat.

Nyere og ældre medlemmer er valgbare som kommunale aspiranter (en slags prøve-kandidater). På et senere opstillingsmøde kan aspiranterne blive ‘‘rigtige kandidater’’. (De 3 første aspiranter fra Thy blev opstillet på generalforsamlingen den 10. juni 2020.)

Hvis du er medlem senest 90 dage før storkredsens opstillingsmøde (sandsynligvis i marts 2021), så bliver du valgbar som aspirant til regionsrådet. Medlemmer fra november 2020 (og tidligere) kan altså opstille til Nordjyllands Regionsråd.

Kommunale spidskandidater vil blive opstillede på et senere opstillingsmøde.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

OPSTILLINGSMØDET til kommunalbestyrelserne i Thisted og i Morsø kommuner vil blive udsat til foråret 2021.

Der vil komme en ny indkaldelse, når datoen er blevet fastlagt.

Vi havde planlagt et kommunalt opstillingsmøde i slutningen af januar 2021.
Dette opstillingsmøde er nu blevet udsat til mandag den 15. marts 2021 .
Mødet vil blive holdt som et online-møde.
Hvis du vil opstille på det førstkommende opstillingsmøde, så skal vi have dit opstillingsgrundlag senest 3 uger før mødet, d.v.s. senest mandag den 22. februar 2021.
Du er valgbar, hvis du har været medlem af Alternativet i mindst 90 dage, når mødet holdes, at du skal have været medlem senest tirsdag den 15. december 2020.
Der vil blive afholdt et ekstra opstillingsmøde i det sene forår eller i sommeren 2021. Her vil der blive opstillet flere kandidater.

. – - -
Indkaldelse til online-opstillingsmøde i Alternativet Thy mandag den 15. marts kl. 20.00.

Til november er der kommunal- og regionsvalg, og det er ved at være på tide at få opstillet de
kandidater, som medlemmerne vil pege på og give deres opbakning til at repræsentere
Alternativet lokalt.
I den nuværende valgperiode har Alternativet været repræsenteret i
kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune ved Joachim Plaetner Kjeldsen .

Mandag den 15. marts klokken 20.00 – 20.45 inviteres du derfor til at deltage i et online
opstillingsmøde, hvor du kan stemme på en eller flere kandidater og spørge ind til deres
mærkesager og opstillingsgrundlag.

Det eneste du skal gøre er at logge ind via det medfølgende link. Forinden vil du modtage et
skriftligt opstillingsgrundlag fra den eller de kandidater, der vil søge opstilling på mødet. Hvis der i
perioden frem til valget er andre og flere kandidater, som kommer i tanke om, at de gerne vil stille
op, så laver vi et opsamlende opstillingsmøde, så vi kan udvide listen, inden vi skal aflevere den til
kommunen.

Bemærk, at hvis man ønsker at stille op, skal man på tidspunktet for opstillingsmødet have været
medlem af Alternativet i mindst 90 dage.