Opstillingsmøde - reminder

Kære medlem af Alternativet Haderslev

Valgkampen til KV21 er så småt gået i gang, og her i Haderslev kommune stiller Alternativet op!
Der har meldt sig tre alternativister, der ønsker at opstille som kandidater til kommunalbestyrelsenfor Alternativet.

Opstillingsmødet finder sted

ONSDAG D. 30. JUNI 2021 KL. 19.00
BISPENS CAFE
Bispebroen, 6100 Haderslev

Vores kandidataspiranter er:

  • Marie Gregersen
  • Frank Truelsen
  • Mogens Rerup

HER FØLGER OPSTILLINGSGRUNDLAGENE

MarieG

Jeg vælger at stille op for Alternativet i Haderslev.

Jeg går ind for ansvarlig, effektiv og overskuelig miljøpolitik, jeg ønsker mere ligeværdig medborgerskab og medmenneskelig støtte til alle borgere uanset alder og evt. særlige behov, alsidig kulturel uddannelse og støtte, mere sammenhængskraft på tværs af etnicitet, mere samarbejde mellem det offentlige og private, holistisk bevidst tilgang til politiske betragtninger og beslutninger, frihed med ansvar.

Alt ift Alternativets grundværdier om bæredygtig, social og økonomisk og ansvarlighed.
Der er brug for nye tanker, sund fornuft, fordomsfri samarbejde, synergi og håb.

Motto:
“balance og bevidsthed” - “hvor der er vilje er der vej”.

FrankT

Jeg har været medlem af Alternativet siden marts 2016.
Jeg meldte mig ind i partiet, fordi jeg dels ville være med til at styrke den politiske indsats på klimaområdet, dels ville den ubarmhjertige retorik, der efterhånden var fremhærskende i dansk politik, til livs, men efterhånden som jeg er kommet længere og længere ind i lokalpolitikken, er der kommet flere vigtige punkter til.

Mine kardinalpunkter hedder miljø og bæredygtighed, skole- unge- og arbejdsmarkedsområderne samt social- og sundhedspolitik. Det er punkter, der på flere områder er forbundet med hinanden, og som har stor betydning for vores ve og vel, for vores økonomi og for den verden vi vil give videre til vores børn.

Jeg brænder for at for at få ændret det monster at et system vi har skabt. Det er et system, der er til for systemets skyld - et system hvor økonomien ofte vægter mere end empati, omsorg, anstændighed, fakta og sund fornuft – ordenlighed og dygtighed er blevet mangelvarer i vores sagsbehandlinger.
Vi har skabt et skævt samfund, godt hjulpet af den model, som vi i mange år har ment var den rigtige…

Jeg vi arbejde for at vi i Haderslev kommune får balance i de 3 bundlinjer: den økonomiske, den miljømæssige og den sociale.

Jeg var i 2017 opstillet for Alternativet i Haderslev, men blev ikke valgt ind.

MogensR

Jeg blev i 2017 valgt ind i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, men blev i 2019 løsgænger.

I 2020 valgte jeg at melde mig ind i Alternativet, da jeg her kunne finde et parti, der mener det, når de siger at de vil kæmpe for de svage i systemet.

Haderslev kommune skal være en politisk styret kommune hvor der skal være mere borgerindragelse og mindre topstyring.

Nøgleordene er for mig ordentlighed, retfærdighed og empati – jeg vil have fokus på borgernes rettigheder og retssikkerhed, og der skal foregå en ordentlig sagsbehandling der aldrig må styres af økonomiske hensyn.

Vi skal passe på naturen, og det er på høje tid, at vi også kommunalt begynder at kære os om vores omgivelser, om hvad vi spiser og om hvad vi udleder.

Jeg vil kæmpe for at vi får sat turbo på den grønne kommunale omstilling, hvor vi som Kommune selvfølgelig skal gå forrest.

Vi håber I har lyst til at komme og bakke op om vores kandidater :green_heart:

Kærlig hilsen
Bestyrelsen - Alternativet Haderslev