Opstillingsmøde Regionsrådsvalg på ZOOM

Det er vigtigt at vi får gennemført dette møde, så vore kandidater kan komme i gang med både formalia og valgkamp.

kandidater til Region Syddanmark

Indkaldelse til opstillingsmøde

Mandag den 30. august 2021 kl 19:00 på ZOOM

Password: 2143658709

Du vil komme i et venterum, hvorfra vi lukker dig ind

Du skal have været medlem af Alternativet i 14 dage for at have stemmeret.

Ønsker du at opstille til Regionsrådet skal du udfylde vedhæftede kandidatskema og returnere det senest den 27. august 2021 kl. 12.00.

Skemaet mailes til:

Torben Petersen Nicolaisen torben.nicolaisen@alternativet.dk

Hvis du har indsendt kandidatskema til det første møde i Middelfart behøver du ikke at gensende.

Kandidater til politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

En kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer – inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives en stemme pr. kandidat.

Vi vil blive glade, hvis du tilmelder dig på https://alleos.alternativet.dk/events/view/4709

De grønneste hilsener

Storkreds SydjyllandPræsentationsskema 2021.docx (35.6 KB)

1 Like

OBS: Vi holder RV21 kandidatmøde den 24. august. Aspiranter er selvfølgeligt velkomne til også at deltage. Dem der stiller op skal blot kontakte Nadim Mahmoud for invitation.