Opstillingsmøde og penge til events og 3 spændene klima/naturmøder

Kære Alternativister på Fyn.

Første hold kandidater er allerede blevet valgt og er igang med valgkampen - men flere vil være med. Derfor denne indkaldelse til opstillingsmøde onsdag d.12/10 kl.19 -21 med valg af aspiranter og nye kandidater og med afgørelse af den egentlige opstillings proces ift sideordnet nomineret eller spidskandidatur. Tid og sted for mødet skrives ud senere.

Hvis der udskrives valg inden da, vil opstillingsmødet blive hasteindkaldt med to dages varsel.

Hvis du ønsker at være kandidat send dit opstillingsgrundlag til storkreds.fyn@alternativ senest d. 14/10

LIDT OM VALGKAMP:

Storkredsen håber at alle har tid/lyst til at være med i valgkampen! Har du et arrangement, hvor du ønsker økonomiske midler har vi afsat en pulje med 10.000kr til arrangementer på fyn arrangeret af medlemmerne.
Kontakt Carsten, hvis du har et arrangement som har brug for økonomisk støtte.

Derudover vil vi sige at Alternativet har en stand på 3 begivenheder i den kommende fremtid, hvor kandidaterne vil være til stede og jer medlemmer er meget velkomne
Det er:

Klimafolkemødet Middelfart 1.-3. September. Franciska Rosenkilde kommer

Grønt Møde Svendborg 8.-11. september. Torsten Gejl kommer

Og sidst men ikke mindst, Fjordens dag Odense 11. September

Kontakt gerne Carsten, hvis du ønsker at være en del af alternativets boder disse dage på telefon 51512811

De bedste grønne hilsner fra Storkreds Fyn’s bestyrelse

Dagsorden til opstillingsmøde

1)valg af ordstyrer.

2)valg af referent.

3)valg af stemmetællere.

4)evt indkommende forslag til afstemning.

5)Kandidatudvalget præsentere kandidater/aspiranter der skal godkendes og giver deres indstilling.

6)Kandidater og aspiranter får 2min. Hvor de præsenter sig.

7)valg/godkendelse af kandidater/aspiranter.

8)Kandidatudvalget præsenter de forskellige opstillingsprocesser.

9)valg af opstillingsproces.

10)evt valg af spidskandidat eller rangeringer af kandidater.

11)evt.

Mødested og opdatering af mødet kommer sammen med de forskelliges aspiranter og kandidater på valgs opstillingsgrundlag senest 4 uger før mødet.

Indkommende forslag skal storkredsen modtage senest 14 dage før mødet.

1 Like