Opstillingsmøde, og et par andre gode tilbud

Kære Å-medlemmer i Midt- & Vestjylland

Så er det ovre med den velsignede ferietid!
Politisk er der ikke blevet mindre at se til, så op på hesten og i gang med hverdagen – men den holder vi jo også af…

Neden for finder i en række vigtige datoer, som er relevante både for dig der ar aktiv, men også for dig der bakker op, og bare er nysgerrig på hvad der foregår i kulissen, men ikke ønsker at være forpligtet i dagligdagen.

1) EU-opstillingsmøde den 17. september 2023:
Vi mødes fra kl. 11.30-14, på naturambassaden, Jernbanegade 35 i Viborg

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referenter

  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning

  4. Godkendelse af kandidater

Følgende personer PT har meddelt deres kandidatur:

Stine Isaksen ( AlleOs // Alternativet )

og HC Molbech ( AlleOs // Alternativet)

Vi får på dagen besøg fra folketinget.
Begivenheden opdateres løbende på AlleOs

2) Ekstraordinært Landsmøde den 16. november 2023:
Vi mødes fra kl. 17.30-21.30, i Nordre Fælleshus, Nylandsvej 20, 8800 Silkeborg

En oplagt ”hilsepåhinandenbegivenhed!”
Din storkredsbestyrelse inviterer til fællesspisning, så vi sammen kan følge landsmødet og få os en god snak.

Program kommer senere
Tjek for opdateringer af begivenheden her: AlleOs // Alternativet

Dagsordenspunkter:
Valg af EP-opstillingsrækkefølge og spidskandidat
Valg af kandidater til Hovedbestyrelsen

Menuen med mere opdateres på alle os: AlleOs // Alternativet

3) Check in-møde 28. august / Alle medlemmer er velkomne (Landsdækkende)
Din mulighed for at holde dig lidt ekstra opdateret
Vi mødes online 1 gang om måneden. Denne gang fra kl. 19.30- 21. Link til mødet: Launch Meeting - Zoom

Forpersonen i hovedbestyrelsen fortæller om sidste nyt, og der bliver anledning til at snakke om det, der fylder hos medlemmerne.
Og så får vi besøg af en MF´er, der fortæller om det politiske udspil Å kommer med på sommergruppemødet 13. sep…

Næste Check in er den 25/9

Hold i det hele taget øje med alle de gode tilbud der ligger i kalenderen på AlleOs. Blot som en anbefaling her fra

De bedste hilsner
Din Storkredsbestyrelse