Opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde 14.09

Kære Alternativister i Gladsaxe

Som tidligere varslet i to separate nyhedsbreve afholder vi opstillingsmøde (nyhedsbrev pr. 04.08) og ekstraordinært årsmøde (nyhedsbrev pr. 14.08)torsdag d. 14.09 kl. 19.00-21.30 på Gladsaxe Hovedbibliotek mødelokale 2 (i kælderen).

Ekstraord. årsmøde afvikles først med afstemning om aktivering af “kan”-paragraffer i gældende vedtægter. Vedtægter er fremsendt via nyhedsbrev d 30.08.
Der stemmes samlet om de med grønt anførte paragraffer medmindre årsmødet ønsker separate afstemninger i hvert enkelt tilfælde.

Efter ekstraord. årsmøde (forventes afsluttet 19.30) afholder vi opstillingsmøde. Opstillingsgrundlag er fremsendt i nyhedsbrev d. 30.08.

Samlet dagsorden vedhæftet.

Vel mødt
Mogens Juul / forperson

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde 14.pdf (100.8 KB)