Opstillingsmøde OG Årsmøde 17. marts

Kære medlem i Sjællands Storkreds,

Det nationale kandidatudvalg indkalder til fælles landsdækkende opstillingsmøde til KV/RV (kommunal og regionsrådsvalg), samt opstillingsmøde til FT (folketingsvalg/hovedbestyrelse) i Sjællands Storkreds. Dette er et nyt initiativ for at samle os om Alternativets politiske projekt og de opgaver der er i forbindelse med de nævnte valg, hvor vi selvfølgelig skal have et Å på alle stemmelister.

Vi har i bestyrelsen i Sjællands Storkreds valgt at tilmelde os Alternativets fælles opstillingsmøde og lægger det før årsmødet, som vi lige indkalder til igen nedenfor.

Mødet afholdes den 17. marts kl. 10:30-16:00
Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
Der vil også være mulighed for deltage on-line
Tilmelding (nødvendig) i AlleOs

Opstillings- og valgmøde 11:00-13:00 (mød op 10:30 og tjek ind)

Dagsorden

10:30-11:00 Tjek ind

11:00-11:30 Fælles indledning med de øvrige storkredse online.

Valg af dirigent og referent

11:30-12:00 Præsentation og valg af kandidater til kommunalvalg og regionsvalg.

12:00-13:00 Præsentation og valg af kandidater til folketingsvalg.

Opstilling og valg af kandidater til kommune- og regionsvalget 2025 (KV/RV 25)

for følgende kommuneforeninger:

Alternativet Lolland-Falster (kommunerne Lolland og Guldborgsund). Kandidater til kommunalvalg i disse kommuner skal sende deres opstillingsgrundlag senest d. 25. februar til lolland-falster@alternativet.dk

Lokalforening Sydsjælland (kommunerne Faxe, Stevns, Næstved og Vordingborg). Kandidater til kommunalvalg i disse kommuner skal sende deres opstillingsgrundlag senest d. 25. februar til sydsjaelland@alternativet.dk

Alternativet Midt- og vestsjælland (kommunerne Køge, Lejre, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Roskilde, Sorø, Slagelse, Greve, Solrød, Holbæk).
Kandidater til kommunalvalg i disse kommuner skal sende deres opstillingsgrundlag senest d. 25. februar til midtogvestsjaelland@alternativet.dk

Kandidater til regionsvalget (RV25) skal sende deres opstillingsgrundlag senest d. 18. februar til storkreds.sjaelland@alternativet.dk samt medlem af storkredsens kandidatudvalg Rasmus Rydahl rasmusrydahlalternativet@gmail.com

Kandidater til folketingsvalg (FV 26?) skal sende deres opstillingsgrundlag senest d. 18. februar til storkreds.sjaelland@alternativet.dk samt medlem af storkredsens kandidatudvalg Rasmus Rydahl rasmusrydahlalternativet@gmail.com

Opstillingsgrundlag til politiske hverv SKAL indeholde:

Underskrevet kandidaterklæring: Generel Kandidaterklæring alle valg - delt på AlleOs - Google Documenten

Opstillingsgrundlag: Vejledning - Opstillingsgrundlag for politisk kandidat - delt på AlleOs - Google Documenten

PAUSE 13:00-14:00 sandwich og drikkelige varer

Dagsorden for ÅRSMØDET kl. 14:00-15:00:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referenter

  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og Dialogrådet.

  6. Behandling af forslag fra medlemmerne

  7. Valg

a. Årsmødet beslutter om bestyrelsen består af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer

b. Valg til bestyrelsen

c. Valg af suppleanter

d. Valg af revisor

e. Valg af delegeret til Hovedbestyrelsen

f. Valg af delegeret til Dialogrådet

g. Valg af delegeret til Politisk Forum

  1. Eventuelt

15:00-16:00 Politisk samtalecafé

Hvis du ønsker at være med i storkredsbestyrelsen, så

skal du meddele dit kandidatur senest søndag den 18. februar ved indsendelse af et

opstillingsgrundlag til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Se vedlagte forretningsorden for storkredsbestyrelsen - her kan du læse mere om opgaver og roller - og alt det sjove, du kan engagere dig i.

Hvis du ønsker at være delegeret i Hovedbestyrelsen, Dialogrådet eller Politisk Forum, så

skal du meddele dit kandidatur senest søndag den 18. februar ved indsendelse af et

opstillingsgrundlag til storkreds.sjaelland@alternativet.dk De delegerede vælges for to år.

Hvis du ønsker at stille et forslag**,** som skal behandles på årsmødet, så skal det være fremsendt til bestyrelsen storkreds.sjaelland@alternativet.dk senest søndag den 18. februar

Vi ser frem til at være flere aktive medlemmer i Storkreds Sjælland

:green_heart: Ulla