Opstillingsmøde KV21

OPSTILLINGSMØDE KV21 - ALTERNATIVET HADERSLEV

Kære medlem af Alternativet Haderslev

Kommunalvalget står for døren, og vi går til november til stemmeurnerne.
I Haderslev kommune stiller Alternativet op!

Vi har fundet nogle gode kandidater og, for at undgå stemmespild, er vi gået i teknisk valgforbund med Slesvigsk Parti og Kristendemokraterne.
Lokalpolitisk har vi mange holdninger til fælles med KD og SP. På områder som klima, bæredygtighed, familiepolitik, handicap- og socialområderne, skoleområdet og arbejdsmarkedområdet er vi nærmest helt enige, derfor var det helt oplagt at vi tre små partier søgte sammen. Valgforbundet giver os en reel chance for faktisk at få et mandat valgt ind, og skal vi afgive vores stemmer, er SP og KD de to partier vi helst afgiver dem til.

Men vores kommunalbestyrelseskandidater skal selvfølgelig officielt vælges af dig!
Derfor indkalder vi til opstillingsmøde

ONSDAG D. 30. JUNI 2021 KL. 19.00
BISPENS CAFE
Bispebroen, 6100 Haderslev

Hvis du ønsker at stille op som kandidat for Alternativet i Haderslev kommune, skal du sende et opstillingsgrundlag til haderslev@alternativet.dk senest 14 dage før opstillingsmødet, altså onsdag d. 16. juni. Alle indkomne opstillingsgrundlag udsendes samme dag.

Kandidater til politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved opstillingsmødet, hvor de vælges af medlemmerne.
En kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer – inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives en stemme pr. kandidat.

Kærlig hilsen
Bestyrelsen - Alternativet Haderslev

1 Like