Opstillingsmøde, kandidater

Kære medlemmer i Sønderborg

Som tidligere meddelt har vi opstillingsmøde den 30/1.

Der er kommet 3 kandidater til opstilling til kommunalvalget.

###Deres opstillingsgrundlag kan ses her:

Paul Kjærgaard

Marian Paysen

Kirsten M. Andresen

###Ekstraordinær årsmøde og opstillingsmøde til kommunalvalg 2017.

Sønderborg Bibliotek 30. januar 2017, kl. 19.00. Lokale 3-4 (indgang i gavlen fra Hilmer Finsensgade).

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse
  a. Præsentation af kandidater
  b. debat med kandidater, herunder udvikling af visioner for Sønderborg
  c. valg
 4. Indkomne forslag
 5. evt.

Håber at se jer til dette møde, der vil komme til at sætte retningen for 2017 i Alternativet Sønderborg!

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Formand
Alternativet Sønderborg