Opstillingsmøde - Kandidater til Folketinget og EU-parlamentet KOS

billede

Kære medlem af Alternativet

Valg af Folketingskandidater/kandidater til EU-parlamentet i Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Hermed indkaldes til
Opstillingsmøde i KOS for valg af Folketingskandidater og kandidater til Europa-Parlamentet.

Lørdag d. 19. marts kl. 14 – 15:30.
Sted og Zoomlink:
Meddeles senere.
Der vil også være mulighed for at deltage på Zoom. Hvis man vil være sikker på at deltage i afstemningen, skal man være med fra start kl. 14.

Tilmelding
Afstemningerne ved opstillingsmødet foregår digitalt, og du skal derfor tilmelde dig for at kunne deltage i afstemningerne.
Tilmeld dig på AlleOs senest 19. marts kl. 12.
HUSK at du skal være logget ind, før tilmeld knappen er synlig.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referenter
  3. Præsentation af kandidaterne
  4. Spørgsmål til kandidaterne og debat
  5. Tillidsafstemning – nødvendig opbakning på min. 50%
    for at gå videre til næste runde.
  6. Valg af kandidater og opstillingsrækkefølge.
  7. Evt.
  8. Afslutning

Frister for indsendelse af opstillingsgrundlag eller forslag til anden afstemningsform eller proces.

Opstillingsgrundlag og evt. forslag til afstemningsform/proces skal være KOS i hænde senest
5. marts og indsendes på mail til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk. Opstilingsgrundlag
samt sted og Zoomlink deles med medlemmerne senest en uge inden opstillingsmødet.

Det vil være frugt, kaffe, te, vand og kage - alt økologisk.

Det formelle

Stemmeret
Stemmeret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling

Valgbarhed
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Regler for valg af Folketingskandidater og kandidater til EU-parlamentet
Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet.
Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag.
Ved opstilling af Folketingskandidater i storkredsforeningerne skal de to øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn.

Øvrige regler om valg:
Ved valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver.

Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i KOS (Københavns Omegns Storkreds)