Opstillingsmøde i Nordsjælland for EU-kandidater

Kære medlemmer af Alternativet i Nordsjælland.

D.16/11 afholdes digitalt ekstraordinært årsmøde for at vælge spidskandidat til EU valget og placere øvrige kandidater på listen.

I Nordsjælland skal vi derfor vælge vore to EU-kandidater.

Det foregår digitalt d.26/10 mellem kl.19 og 20:30. Tilmelding i kalenderen på AlleOs. Hvilket er nødvendigt for at kunne afgive stemme.

Inden da skal EU aspiranter – medlemmer, der gerne vil stille op – tilmelde deres kandidatur med en A4 siders beskrivelse af den politik, de vil arbejde for i Bruxelles. Et opstillingsgrundlag. De kan også sende en video på max 3 minutter, eller begge dele. Det sendes til Storkreds.Nordsjaelland@alternativet.dk Senest d.28/9.

De indkomne opstillingsgrundlag lægges på begivenhden i kalenderen i AlleOs to uger før mødet.

Dagsorden for mødet
Kl. 19:00 Velkomst og valg af valgstyrer.
• Aspiranterne fremlægger deres opstillingsgrundlag. Max 3 min.
• Spørgsmål og svar fra medlemmer og aspiranter 15. Min.
• 1. Afstemning. Tillidsafstemning. Alle aspiranter skal opnå 50% af deltagernes stemmer for at have deres tillid. Er der kun to aspiranter og de begge opnår tillid fra 50% af deltagerne, er valghandlingen afsluttet og begge aspiranter valgt.
• Ved flere end 2 aspiranter, der har opnået tillid, må medlemmerne stemme på to af dem, og de to, der har fået flest stemmer, er valgt som kandidater for Alternativet i Nordsjælland.

Kl. Ca. 20 takketale fra de valgte og tillykke fra deltagerne. Man må gerne have forberedt med bobler ude i stuerne.

På bestyrelsens vegne, Christina, Frederikssund og Christa, Rudersdal.