Opstillingsmøde for kandidater til regionsråd og Folketing

Kære medlemmer i Storkreds Østjylland.
Så er det igen tid til at vælge kandidater til de kommende valg til Regionsråd og Folketing. Derfor vil Kandidatudvalget og bestyrelsen i Storkreds Østjylland gerne invitere til opstillingsmøde d. 28/3 kl. 12.30 – 15. Det foregår i storkredsens lokaler Jægergårdsgade 164A, 1.
Ud over at kunne deltage i valgprocesserne, vil I også få mulighed for at byde Josephine Fock velkommen som vores nye leder. Hun holder et oplæg, og der bliver også mulighed for at stille spørgsmål, så det glæder vi os til.
Vi håber, du vil være med og ser frem til en hyggelig dag.

Dagsordenen for dagen ser således ud:

Dagsorden (kl. 12.30 - 15)

Velkommen og en sang

Valg af referent, ordstyrer og stemmetællere

Info fra storkredsen

Valg af Regionsrådskandidater

Præsentation af de der ønsker at være Regionsrådskandidater – 2 min. til hver.

Debatgruppe og spørgsmål til kandidaterne.

Valg af kandidater til Regionsråd, afstemning

Pause samt optælling af stemmer

Valg af kandidater til Regionsråd, afstemningsresultat

Josephine Fock holder oplæg og derefter debat

Valg af Folketingskandidater

Præsentation af de der ønsker at være Folketingskandidater – 2 min. til hver

Debatgruppe og spørgsmål til kandidaterne.

Valg af kandidater til Folketingsvalg, afstemning

Pause samt optælling af stemmer

Valg af kandidater til Folketingsvalg, afstemningsresultat

Valg ang. spidskandidatur

Kort debat om hvorvidt der ønskes spidskandidat til Folketingsvalget, derefter afstemning ved håndsoprækning

Præsentation af de der ønsker at være spidskandidater til Folketingsvalg

Valg af spidskandidat til Folketingsvalg, afstemning

Pause samt optælling af stemmer

Valg af spidskandidat til Folketingsvalg, afstemningsresultat

Tak for nu. - Og herefter tager Aarhus lokalforening over.

Mange hilsner fra Kandidatudvalget og bestyrelsen i Storkreds Østjylland

Til kandidater og mulige aspiranter

Vi har altid brug for gode - gamle så vel som nye - kræfter, til at føre valgkamp for Alternativet, så har du lyst til at opstille som en af Alternativets kandidater til Regionsråd eller Folketing, skal du kontakte Trine fra kandidatudvalget ved at sende hende en mail hurtigst muligt (trineaslaug@gmail.com). Du vil derefter blive guidet til at skrive et kandidatgrundlag og lave en lille film - det vil sige en lille præsentation af dig selv og dine kandidatkompetencer. Dit færdige kandidatgrundlag og filmen skal være kandidatudvalget i hænde senest d. 29/2.

Mange hilsner fra Kandidatudvalget v/ Trine Aslaug Hansen, Pet Petersen, Mads Damgaard Mortensen, Hanne Stender Damkjær og Carsten Borup

1 Like