Opstillingsmøde for kandidater til Europaparlamentet

Kære medlem af Alternativet

Indkaldelse til opstillingsmøde i Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Hermed indkaldes til opstillingsmøde i KOS for valg af kandidater til Europa-Parlamentet (EP)
torsdag d. 5. oktober kl. 18 – 20.

Der skal vælges 2 kandidater og mødet vil foregå på Zoom.
Hvis man vil være sikker på at deltage i afstemningen, skal man være med fra start kl. 18.
Zoomlink: Meddeles senere.

Tilmelding
Afstemningerne ved opstillingsmødet foregår digitalt, og du skal derfor tilmelde dig mødet på Alleos for at kunne deltage i afstemningerne og have din tlf. eller pc klar til afstemningen.
Tilmeld dig på AlleOs senest 5. oktober kl. 10.
HUSK at du skal være logget ind, før tilmeld knappen er synlig.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referenter
  3. Præsentation af kandidaterne til EP.
  4. Spørgsmål til kandidaterne og debat
  5. Tillidsafstemning for kandidater – nødvendig opbakning på min. 50%
    for at gå videre til næste runde.
  6. Valg af kandidater (kun aktuelt hvis flere end 2 kandidater).
  7. Evt.
  8. Afslutning

Ønsker du at stille op som EP-kandidat, skal du indsende et opstillingsgrundlag til bestyrelsen i KOS (max. ca. 1 A4-side).

Frister for indsendelse af opstillingsgrundlag
Opstillingsgrundlag og evt. forslag til afstemningsform/proces skal være KOS bestyrelse i hænde senest 21. september og indsendes på mail til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk. Opstillingsgrundlag og Zoom-link deles med medlemmerne senest en uge inden opstillingsmødet.

Stemmeret
Stemmeret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling.

Valgbarhed
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Regler for valg af kandidater til EU-parlamentet
Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet.
Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i KOS (Københavns Omegns Storkreds)