Opstillingsmøde folketingskandidater på Fyn samt årsmøde

Kære medlemmer af Alternativet i storkreds Fyn.

Hermed inviteres du til et sammenlagt årsmøde og 1. opstillingsmøde af kandidater til folketinget.

Mandag d. 13 Juni kl 17. Kl 17.30 – 21.00

Stationsbygningen i Ringe, Stationsvej 4, 5750 Ringe

Nedenstående er dagsorden for henholdsvis årsmødet og opstillingsmødet.

Herefter er der særlig info til jer som ønsker at stille op som politisk kandidat til Folketinget.

Tilmelding gives til Carsten Roed, formand Storkreds Fyn på carstenroed@gmail.com senest d. 10. Juni.

Mvh bestyrelsen i Storkreds Fyn

Kl. 17,30 Velkomst og præsentation at storkredsbestyrelsen/kandidatudvalget samt mødedelegerede.

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent

 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg(POFU/HB)

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne

 7. Valg til storkredsbestyrelsen

 8. Valg af suppleanter til storkredsbestyrelsen

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

 10. Valg af HB/POFO repræsentanter
  Om HB (hovedbestyrelsen) : https://alleos.alternativet.dk/team/1
  Om PoFo (Politisk Forum : https://alleos.alternativet.dk/team/2

 11. Valg af HB/POFO suppleanter

 12. Evt til årsmødet

Kl.19 aftensmad som Å står som vært for.

Kl.19,45 opstillingsmøde

 1. Kandidatudvalget fremlægger strategien/planen frem/til folketingsvalget og giver udvalgets bedømmelse af kandidataspiranter.

 2. Kandidataspiranter præsentere sig.

 3. Spørgsmål til kandidater

 4. Medlemmernes godkendelse af kandidataspiranterne.

 5. Kandidaterne underskriver kandidatkontrakten som er en forventningsafstemmende kontrakt mellem kandidaten/storkredsen.

Særligt til kandidataspiranter til folketingsvalget.

Det er medlemmerne af Alternativet storkreds Fyn som til opstillingsmødet kan beslutte, hvem som bliver valgt til at være kandidat for Alternativet til folketingsvalget.

For at give medlemmerne et oplyst grundlag at tage stilling ud fra, vil kandidatudvalget facilitere en proces, som leder hen imod denne afstemning og samtidig munder ud i en forventningsafstemning mellem storkredsen.

Kandidatudvalget har valgt at afholde to opstillingsmøder, hvoraf det første vil være her i Juni og det andet vil være i September. Dette gøres dels da vi ønsker at skubbe beslutningen om, hvorvidt kandidaterne skal være listeopstillet eller sideopstillet til at kandidaterne har lært hinanden bedre at kende og dels for at give mulighed for at flere kandidater melder sig senere hen.

Kandidatudvalget består af Carsten Roed Jensen, Jacob Holm og Kasper Krebs

Køreplan for opstillingsmødet vil være følgende:

 1. April: Invitation til opstillingsmøde sendes ud til medlemmer

 2. Maj: Deadline for at indsende opstillingsgrundlag. Opstillingsgrundlaget sendes til storkreds.fyn@alternativet.dk

Vejledning til opstillingsgrundlaget er vedhæftet.

 1. maj - 30 maj: Kandidatudvalget vil interviewer kandidataspiranterne med henblik på at blive klogere på, hvem de er og afklare, hvor styrker og svagheder er i kandidatfeltet.

 2. Maj: Opstillingsgrundlag fra kandidataspiranter sendes ud til medlemmerne.

 3. Maj: Kandidataspiranter vil blive fremlagt en ”Kandidatkontrakt” som skal ses som en forventningsafstemning mellem storkredsen og kandidaterne

 4. Maj: Medlemmerne vil stemme om, hvilke kandidataspiranter de ønsker skal blive valgt til kandidater for Alternativet. Såfremt en kandidataspirant bliver valgt skal vedkommende underskrive ”Kandidatkontrakten”.

Forinden afstemningen vil kandidatudvalget fortælle, hvorvidt de kan anbefale kandidaterne. Skulle det ske af nogle kandidater ikke vil blive anbefalet vil disse være blevet varslet i forvejen.

Kandidatudvalgets forventninger til kandidater:

For at kunne repræsentere Alternativet til folketingsvalget er det vigtigt at man kan spejle sig i Alternativets værdier, manifest og debatdogmer. Det er ligeledes vigtigt at man er indforstået med Alternativets politik.

Det er sjovt, lærerigt og berigende at være kandidat, men det er også hårdt! Derfor forventes det at man er klar til både at ligge tid og engagement i opgaven og ligeledes er det vigtigt at man er indstillet på at dygtiggøre sig selv under hele processen.

Heldigvis er du ikke alene, men vi vil have et helt kandidathold. For at kandidatholdet fungerer forventes det at alle kandidater at de vil deltage i kandidatmøder arrangeret af kandidatudvalget. Disse møder vil blive afholdt ca. hver 14. dag.

Storkredsen har desværre ikke uanede ressourcer og derfor vil vi ligge kræfterne i at støtte den brede kampagne og evt. spidskandidater. Derfor må de enkelte kandidater være indstillet på selv at kunne skaffe en kampagnegruppe rundt om sig.