Opstillingsmøde d.6.2.2017

Kære Medlemmer på Bornholm

Hermed indkalder vi til et opstillingsmøde, hvor vi vælger kandidater til kommunalvalget i november 2017.

Mødet finder sted i salen på Centralbiblioteket i Rønne,
mandag d 6.februar 2017 kl. 19.00.

Mødet skal indkaldes med 6 ugers varsel som hermed er overholdt.

Vi skal opfordre alle medlemmer, der kunne være interesseret at stille op som kandidat, til at kontakte bestyrelsen snarest mulig. To uger inden mødet vil de mulige kandidater blive præsenteret for medlemmerne i form af et opstillingsgrundlag.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på mødet og kandidaterne skal vælges med min 50% af de fremmødte medlemmer. Vi må opstille lige så mange kandidater som vi ønsker, og hvert medlem har en stemme pr. kandidat.

Vores politik for Bornholm er ved at blive formuleret, men bliver ikke vedtaget før vi har holdt medlemsmøde omkring dette, som vil blive indkaldt til særskilt. Hold derfor øje med din indbakke om dette.

Husk at denne mail kan kommenteres af alle på Dialog under kategorien Bornholm, hvor der er en samtale igang som alle medlemmer er velkommen til at bidrage til. Det er også her man kan komme med indput til hvad man synes er vigtigt vi tager os af som parti på Bornholm.

Hilsen
Anders Klausen