Opstillingsmøde af Kandidater til Folketinget

Indkaldelse til opstillingsmøde af kandidater til Folketinget

Kære medlemmer af Alternativet i Københavns omegn (KOS).

Hermed indkaldes til opstillingsmøde af kandidater til Folketinget d. 02.09.2021 kl. 17.

Er du interesseret i at stille op, kan du kontakte omegnens bestyrelse for yderligere informationer eller sende dit opstillingsgrundlag (maks. 1 A4-side). til: storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk .

Vi skal have modtaget dit opstillingsgrundlag senest d. 18.08.2021.

På mødet vil en ny foreningsstruktur, som vedtaget på seneste årsmøde også blive endeligt udført. I praksis ved at KOS indkalder til afholdelse af ekstraordinært årsmøde i de kommuneforeninger, der på papiret stadig eksisterer, men som er uden fungerede bestyrelse eller ikke har afholdt rettidigt ordinært årsmøde. Her foreslås foreningerne nedlagt, medmindre der udtrykkes ønske om fortsættelse og melder sig nok kandidater til at danne en ny bestyrelse. Det drejer sig om følgende kommuneforeninger: Albertslund, Brøndby, Gentofte Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk. Årsmøderne forventes at kunne afvikles relativt hurtigt i starten af mødet før valg af FT-kandidater.

KOS vil udsende særskilt indkaldelse til hver enkelt kummuneforening snarest.

Yderligere informationer om mødet vil blive udsendt i august måned.

Rigtig god sommer til alle,

Grønne hilsner

Københavns omegns bestyrelse: Johnny, Anders, Jesper, Thomas, Irina