Opstillingsmøde 6. feb 2018

Opstillingsmøde - kommunevalg 2021

Svendborg alternativet

Tirsdag d 6. feb kl 19 på Nordrelys, Christiansvej 45 a, Svendborg

Dagsorden

  1. Forslag fra bestyrelsen om udsættelse af opstilling ( se nedenstående)
  2. Evt

Forslag til opstillingsmødet

Bestyrelsen foreslår:
• At lokalforeningen ikke opstiller kandidater til Svendborg Byråd i 2018, 2019 og 2020.

• I den pågældende periode optager bestyrelsen løbende aspiranter jvf. nationale retningslinjer. Det vil give medlemmer mulighed for at finde ud af om det er den rigtige vej for dem at gå i Alternativet Svendborg og samtidig give bestyrelsen og medlemmerne mulighed for at se eventuelle fremtidige kandidater an.

• Aspiranter skal følge byrådsarbejdet, være med til at udvikle politik, tage aktiv del i formidlingen af Alternativets politik. Aspiranter udvikler sig i samarbejde med bestyrelsen, Alternativets medlem i Byrådet og de 3 suppleanter.

• Vi afholder i 2019 og 2020 i stedet for opstillingsmøde et medlemsmøde hvert år i februar. Mødets dagsorden vil være at præsentere aspiranterne gennem oplæg/workshop e.l. Her kan medlemmer få indblik i den enkelte aspirants udvikling. Desuden skal mødet lægge op til debat om lokalpolitik i Svendborg. Det forventes at aspiranterne, Alternativets Byrådsmedlem og suppleanter arrangerer medlemsmøderne i samarbejde med bestyrelsen.

• Vi afholder opstillingsmøde i februar 2021 i henhold til vedtægterne. Her vælges de kandidater Alternativet vil opstille til Kommunalvalget i november 2021.

Baggrund for forslag.
Efter bestyrelsens opfattelse giver det ikke mening at vælge kandidater til Byrådet hvert år, da der kun er valg hver fjerde år. Frem til udgangen af 2021 er Karl Magnus Bidstrup valgt til Byrådet. 1. suppleant er Nina Rosmarin, 2. suppleant Søren Lund og 3. suppleant Ditteemilie Daisy Corleoni og det kan der ikke ændres på.

Vi tror det lokalpolitiske arbejde i Alternativet Svendborg vil blive langt mere konstruktivt og interessant ved denne model.
Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, vil der blive indkaldt til supplerende opstillingsmøde i april 2018 med henblik på valg af kandidater.
pbv
Erik Stent Pedersen
formand