Opstillingsgrundlag til valg til bestyrelsen på årsmødet 26. februar 2018

I Alternativet er bestyrelsen valgt for 1 år ad gangen. Til hvert ordinært årsmøde er der således valg til en måske helt ny bestyrelse. Hvis man ønsker at stille op, skal ens opstilling begrundes.

I år har vi 5 kandidater, som ønsker at arbejde i den nye bestyrelse. Alle har skrevet om, hvem de er, og hvad de vil i Alternativet Odsherred. God fornøjelse.

Jørgen Sørensen
Jeg ønsker at genopstille til bestyrelsen for Alternativet Odsherred. Jeg har siddet i bestyrelsen i 2 år og dette har været en meget spændende og givende tid for mig.
Jeg er 46 år og bor i Hørve sammen med 2 af mine børn, den tredje bor hos sin mor. Jeg arbejder som Datafaglærer på TEC i Ballerup. Jeg har mange års erfaring inden for mange forskellige arbejde dog mest inden for salg og undervisning og har derudover også ledelseserfaring.
Inden for de sidste ca. 4 år har jeg deltaget i flere politiske/samfundsmæssige tiltag bl.a. en masse debatter på de sociale medier men også ved at stille op til KV17 som kandidat for Alternativet Odsherred. Jeg ser desværre at mange menneske stadig mener at Klimaforandringerne er noget pjat og at der jo er resurser nok i verden til at vi til stadighed kan overforbruge Moder jord. Det har rystet mig at nogen mennesker stadig mener sådan, men det har også vakt en trang i mig, til at gå til kamp imod disse strømninger.
Jeg søgte i mange år ligesom så mange andre, efter et sted at høre til, hvis jeg skulle engagere mig. Det var først da Alternativet opstod, at jeg følte der var et sted, som passede godt med de ting jeg brændte for. Da jeg samtidig var begyndt at have stigende opmærksomhed på behovet for at passe på Vores jord, faldt brikkerne på plads og jeg blev medlem af Alternativet og jeg var med til at starte lokalafdelingen Alternativet Odsherred hjemme hos Ruth.
Der er brug for mod i vores tid, hvor så mange ting går så hurtigt, og mange unge bare følger med strømmen, derfor er mit næste mål også at få startet en afdeling for Unge, der har de samme grundholdninger som Alternativet, for vi er nød til at have de unge med og få dem til at gå forrest.
Vi kan som mennesker gøre en stor forskel, selv med en lille indsats, og den nuværende bestyrelse og de sjove og herlige mennesker som jeg herigennem har mødt er kommet rigtigt fra start, og vi har et meget fint grundlag for at tage fat på de kommende udfordringer. Det gør mig glad og forhåbningsfuld, og jeg håber meget at blive valgt til den kommende bestyrelse.
Jeg ser meget frem til at følge og deltage i den fortsatte udviklingen af lokalpolitiske mærkesager og til at arbejde sammen med resten af kandidaterne i KV17, som ikke bare er gået i hi nu selv om vi ikke kom i Byrådet for der er stadig arbejde at gøre frem mod næste KV.

Med Grønne hilsner
Jørgen Sørensen

Ivan Normann Andersen,
Jeg har været med i bestyrelsen i 2 år, først som kasserer og siden som forperson. Jeg ønsker nu at tage et tredje år. Som bestyrelsesmedlem vil jeg tage min del af ansvaret for, at der er fremdrift og god kommunikation i vores lokalafdeling og at vi lever op til Alternativets værdier, dogmer og manifest.
Vores lokalafdeling har gjort sig positivt bemærket hos Hovedbestyrelsen/Landssekretariatet, idet vi har en god hjemmeside og facebookside, vi har udviklet et visions- og prioriteringsspil og vi er kommet et godt stykke med at formulere vore mærkesager og politikområder. Vi har også gjort os positivt bemærket i Odsherreds politiske landskab for vores seriøsitet og konstruktive forslag. Vi har 4 kandidater og et ikke så ringe antal aktive i baglandet (i forhold til andre lokalafdelinger).
Imidlertid mangler vi stadig at få tættere kontakt til de ’menige’ medlemmer af vort parti samt til de mange ’hverdagsmagere’ i Odsherred – de, der ikke orker at være politisk aktive, men stadig har holdninger og ønsker, når det gælder deres arbejdsplads, uddannelse og lokalsamfund. Her går mange relevante refleksioner og megen virkelyst tabt, fordi de ikke føler sig hørt i det politiske kommunale landskab, som har tendens til at lukke sig om sig selv.
Det vil jeg gerne gøre en indsats for at forbedre. Jeg har en vision om mere selvforvaltende lokalsamfund, hvor borgerne har reel indflydelse og selv tager ansvar for lokalsamfundets mest basale behov, som omsorg, tryghed, energi, fødevarer og lignende. Denne vision vil jeg gerne udbrede, så politik ikke kun handler om at påvirke kommunalbestyrelsen, men også om selv at håndtere og forvalte de fælles ressourcer.
Jeg forestiller mig jævnlige medlemsmøder, hvor vore medlemmer kan mødes til en uforpligtende snak om hvad der ligger dem på hjerte eller for at få noget at vide om hvad der sker i partiet. Det må meget gerne kombineres med noget hjemlig hygge eller fest, fx omkring fællesspisning. Jeg forestiller mig også, at vi tager ud der, hvor folk virker og er engagerede, for at lytte og lære. Vi vinder respekt, hvis vi tager almindelige borgeres ønsker og behov alvorligt, og giver os tid til at lytte – og svare, når vi har tænkt os om.
En sådan kommunikation i øjenhøjde med vores medlemmer og borgere skal danne grundlaget for vores politikudvikling, hvor vi som grønt parti altid insisterer på at der skal tages hensyn til både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje.
Jeg kan bidrage med den faglige og praktiske viden, jeg har om landdistriktsudvikling fra min masteruddannelse og mine mange besøg i forskellige lokalsamfund. Jeg sætter en ære i at sætte mig ind i sagerne og at formidle det til så mange som muligt. Jeg har god erfaring med projektarbejde, lige fra at skrive dagsorden og referat til at booke lokale og være mødeleder.

Med mange grønne hilsner,
Ivan

Marianne Hammelboe
Jeg stiller op til bestyrelsen i Alternativet Odsherred.
Jeg er Byrådskandidat og stillede op til Kommunevalget i 2017.
Jeg er 62 år, selvstændig økonomikonsulent og uddannet HD i IT- og økonomistyring fra CBS. Jeg er gift og bor i Lumsås. Vi har hund og børn samt børnebørn :-).
Jeg har en holistisk tilgang til livet og et ønske om, at skabe balance. Ikke kun økonomisk balance, men balance i alle livets forhold. Og Alternativets 3 bundliner, som er den sociale, den miljømæssige og den økonomiske, beskriver de områder, som jeg mener skal være på plads, når der træffes politiske beslutninger. Balance på disse områder sikrer en hvis sammenhæng for de fleste. Mit verdensbillede kræver af mig, at jeg prøver at forstå flere aspekter af livet og det har medført en naturlig interesse for alternative tankesæt, herunder naturmedicin og astrologi. Jeg har forsøgt at bliver klogere på disse emner gennem henholdsvis, mit studie på Institut for Biologisk Medicin i Valby (ikke afsluttet - holder pause) og mit studie af astrologi på Irene Christensen Instituttet på Østerbro.
Her er min første kandidatvideo
Mine kompetencer er økonomi, finans og regnskab, ledelse og organisation.
Jeg har mere end 40 års erhvervserfaring og har arbejdet for nogle af Danmarks største virksomheder. Jeg er oprindeligt uddannet i bank (en Japansk bank i London (1973-74) og Bank of America NT & SA i København (1974-1979). Derefter gik turen til Eurocard Danmark. Jeg har arbejdet på Thulebasen i 3 år (2004-2007) og min sidste ansættelse, inden jeg blev selvstændig, var som økonomichef hos DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) (2012-2015).
Jeg har været medlem af Amnesty International Dansk afdelings hovedbestyrelse i sammenlagt 7 år og var medlem af økonomiudvalget indtil april 2014. Jeg har deltaget i Amnesty’s internationale generalforsamling 2 gange. Første gang i 2003 i Mexico og anden gang i 2009 i Tyrkiet.
Der er flere oplysninger om min erhvervserfaring på min hjemmeside og lidt flere oplysninger på min LinkedIn profil.
I bestyrelsen vil jeg arbejde for, at gøre Alternativet Odsherred kendt på Borgen igennem mit politiske arbejde for at ændre de nuværende neoliberale økonomiske spilleregler samt indførsel af borgerløn. Jeg vil også arbejde for, at Alternativet Odsherred får indflydelse på Byrådets arbejde igennem lobbyisme og ved at skabe opbakning til borgerdrevne forslag, som er i tråd med Alternativets politik. Derudover vil jeg prøve at påvirke de demokratiske og administrative processer i Alternativet Odsherred i en positiv retning.

venlig hilsen
Marianne

Vivi Arklint
Jeg hedder Vivi Arklint. Jeg stiller op til bestyrelsen i lokalafdeling Odsherred i året 2018-2019.

Jeg har arbejdet i bestyrelsen i et år og vil gerne bygge videre på noget af det jeg har lært igennem året.

Jeg vil meget gerne styrke økologisk produktion i Odsherred. Ligeledes ligger klimaudfordringerne mig meget på sinde samt hvordan vi får flere til at sortere, genbruge og reducere ressourceforbruget…

Jeg ønsker i det kommende år at få talt med de medlemmer vi har i Odsherred og sammen med dem arbejde på og fremme projekter, som ligger medlemmerne på sinde og som vil fremme det lokale engagement. Jeg håber, at rigtig mange vil komme og spille visions/prioriteringsspil med mig/os, så vi kan finde ud af, hvem vi er og forhåbentlig oparbejde nogle fællesskaber.

venlig hilsen
Vivi Arklint

Steffen Segovia Helbo
Jeg er byrådskandidat for Alternativet KV17
Jeg er uddannet softwareudvikler.
Jeg er 33år, gift og har 3 børn på 3,4 og 18 år.
Jeg ønsker at opstille til valg til bestyrelsen for Alternativet Odsherred.
Jeg har altid haft interesse for teknologi og softwareudvikling. Siden jeg var 12, har jeg lært mig selv at kode. Denne interesse har været med mig hele vejen igennem mine jobs og uddannelser.

Først efter jeg er blevet far for snart 6 år siden, begyndte jeg at tænke på vores uddannelsessystem, og hvad jeg ser som mangler i den fremtid, vi med hastige skridt kommer i møde. Alt, hvad jeg gør, siger og tænker, har enten et teknologisk-humanistisk afsæt eller en baggrund i, hvad jeg godt kunne tænke mig, at mine døtre kommer til at vokse op i.

Min verden er min familie og den teknologi som omgiver os alle, hvad enten man ved det eller ej. I Alternativet Odsherreds bestyrelse vil jeg arbejde for:

1.	Open Source i det offentlige. 

2.	Fremtidens Uddannelse. 

3.	En mere grøn fremtid. 

Jeg ser frem til at følge, deltage og påvirke den fortsatte udvikling i kommunen og håber derfor meget at jeg kan blive valgt ind i bestyrelsen.

MVH
Steffen Segovia Helbo