Opstillingsgrundlag til Aalborgs årsmøde

banner2
Kære medlem

Som tidligere meddelt afholdes der ordinært års- og opstillingsmøde i Alternativet Aalborg

Torsdag, den 20. august 2020 kl. 19.30-21.30 i Foredragssalen, Medborgerhuset, Rendsburggade 2, Aalborg

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent

 2. Indstilling vedrørende mulighed for opstilling til bestyrelsen på selve årsmødet

 3. Valg af stemmetællere og referent

 4. Bestyrelsens beretning

 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 6. Valg af forperson
  Jens Harder

 7. Valg til bestyrelsen, herunder indstilling om mulighed for opstilling på selve årsmødet
  Mikkel Larsson
  Jeanette Dahl
  Anne-Marie Gertsen

 8. Valg af revisor

 9. Opstilling af kandidat(er) til kommunalvalg
  Jens Harder

 10. Eventuelt

Dagsordenspunktet “Behandling af forslag fra medlemmerne” udgår, da der ikke er modtaget forslag.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og minder om at tilmelding bedes foretaget på eventet på AlleOS

Kærlig hilsen
Bestyrelsen